Bí ẩn thành phố cổ nằm giữa dãy Andes

Bí ẩn thành phố cổ nằm giữa dãy Andes

Kúelap ở Peru được xem là thành phố cổ bất khả xâm phạm khi được bảo vệ bởi các bức tường đá cao khoảng 19...

Quy chế nhập cư mới của cộng đồng các quốc gia vùng Andes