ĐÀ NẴNG: VỤ LÚA ĐÔNG XUÂN ĐẠT NĂNG SUẤT CAO NHẤT TỪ TRƯỚC ĐẾN NAY

ĐÀ NẴNG: VỤ LÚA ĐÔNG XUÂN ĐẠT NĂNG SUẤT CAO NHẤT TỪ TRƯỚC ĐẾN NAY

Tính đến thời điểm hiện tại, nông dân trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đã hoàn thành thu hoạch lúa vụ đông...