Bến Tre đóng cửa 'cà phê gội đầu thư giãn' và nhiều hoạt động từ 0h ngày 15/5

Bến Tre đóng cửa 'cà phê gội đầu thư giãn' và nhiều hoạt động từ 0h ngày 15/5

UBND tỉnh Bến Tre yêu cầu tạm đóng cửa, dừng tổ chức hàng loạt hoạt động văn hóa, thể thao, vui chơi giải...