Người ít gắn bó công việc sẽ thấy thoải mái khi làm việc ở nhà

Người ít gắn bó công việc sẽ thấy thoải mái khi làm việc ở nhà

Giám đốc điều hành WeWork cho biết những người cảm thấy thoải mái khi làm tại nhà thường sẽ 'ít gắn bó...