Tin tặc nhận 4,4 triệu USD từ Colonial Pipeline rồi...giải nghệ?

Tin tặc nhận 4,4 triệu USD từ Colonial Pipeline rồi...giải nghệ?

Công ty Mỹ phải trả 4,4 triệu USD cho tin tặc tấn công mạng bằng mã độc khiến 17 bang và thủ đô Washington...
Giám đốc công ty đường ống xăng dầu Mỹ thừa nhận nộp 4,4 triệu USD tiền chuộc cho nhóm hacker

Giám đốc công ty đường ống xăng dầu Mỹ thừa nhận nộp 4,4 triệu USD tiền chuộc cho nhóm hacker

Colonial Pipeline thừa nhận đã trả 4,4 triệu USD tiền chuộc cho tin tặc

Colonial Pipeline thừa nhận đã trả 4,4 triệu USD tiền chuộc cho tin tặc

Hacker tấn công đường ống nhiên liệu ở Mỹ nhận hàng chục triệu USD tiền chuộc

Hacker tấn công đường ống nhiên liệu ở Mỹ nhận hàng chục triệu USD tiền chuộc

Nhóm hack tấn công đường ống của Mỹ đã giải tán sau khi nhận đủ tiền chuộc?

Nhóm hack tấn công đường ống của Mỹ đã giải tán sau khi nhận đủ tiền chuộc?

Thuyết âm mưu về vụ đường ống dẫn dầu khí của Mỹ bị tấn công

Thuyết âm mưu về vụ đường ống dẫn dầu khí của Mỹ bị tấn công

Thực hư việc nhóm tin tặc Darkside mất quyền truy cập và tiền chuộc

Thực hư việc nhóm tin tặc Darkside mất quyền truy cập và tiền chuộc

Colonial Pipeline trả gần 5 triệu USD tiền chuộc cho tin tặc

Colonial Pipeline trả gần 5 triệu USD tiền chuộc cho tin tặc

Colonial Pipeline chấp nhận trả 5 triệu USD cho hacker

Colonial Pipeline chấp nhận trả 5 triệu USD cho hacker

Colonial Pipeline có thể đã trả gần 5 triệu USD tiền chuộc cho tin tặc

Colonial Pipeline có thể đã trả gần 5 triệu USD tiền chuộc cho tin tặc

Colonial Pipeline có thể đã trả 5 triệu USD tiền chuộc sau khi bị tấn công mạng

Colonial Pipeline có thể đã trả 5 triệu USD tiền chuộc sau khi bị tấn công mạng

Hãng nhiên liệu Mỹ trả 5 triệu USD tiền chuộc cho hacker

Hãng nhiên liệu Mỹ trả 5 triệu USD tiền chuộc cho hacker

Colonial Pipeline đã trả 5 triệu USD cho tin tặc

Colonial Pipeline đã trả 5 triệu USD cho tin tặc

Mỹ: Trả 5 triệu USD tiền chuộc nhưng Colonial Pipeline nhận 'một cú lừa?'

Mỹ: Trả 5 triệu USD tiền chuộc nhưng Colonial Pipeline nhận 'một cú lừa?'

Công ty Đường ống Colonial không có kế hoạch trả tiền chuộc cho tin tặc

Công ty Đường ống Colonial không có kế hoạch trả tiền chuộc cho tin tặc