Coi chừng trắng tay vì kiếm tiền ảo!

Coi chừng trắng tay vì kiếm tiền ảo!

Hiện nay, một số cá nhân tạo ra các sàn giao dịch online tiền tệ, tiền ảo, vàng, cổ phiếu rồi tự xưng nhà...