Guardiola đã có thể quên Messi

Guardiola đã có thể quên Messi

Lionel Messi không ít lần được liên hệ tới Man City. Thế nhưng, với những gì đang diễn ra, chắc hẳn 'The...