Chứng khoán Nhất Việt (VFS) muốn tăng vốn lên trên 800 tỷ đồng

Chứng khoán Nhất Việt (VFS) muốn tăng vốn lên trên 800 tỷ đồng

Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhất Việt (UPCoM: VFS) dự kiến chào bán 39,2 triệu cổ phiếu ra công chúng để...