Sự lệch lạc của tiêu chí 'xanh, sạch, xinh' trong Shark Tank

Sự lệch lạc của tiêu chí 'xanh, sạch, xinh' trong Shark Tank

Những bình luận ỡm ờ về ngoại hình của các nhà đầu tư tưởng như vô hại nhưng thực chất lại đang hạ thấp...