Cuộc sống đói khát tại quốc gia từng giàu bậc nhất Trung Đông

Cuộc sống đói khát tại quốc gia từng giàu bậc nhất Trung Đông

Tại Lebanon, quốc gia từng có GDP đầu người thuộc top đầu tại Trung Đông, khủng hoảng kinh tế đang bóp...