Người dân Hà Nội tụ tập cúng vái ngoài cổng đền, chùa ngày mồng Một

Người dân Hà Nội tụ tập cúng vái ngoài cổng đền, chùa ngày mồng Một

Mặc dù đã có lệnh cấm tụ tập đông người, nhưng tại một số điểm chùa chiền trên địa bàn thành phố Hà Nội,...