Bắt giám đốc tổ chức đưa chuyên gia 'dỏm' nhập cảnh trái phép

Bắt giám đốc tổ chức đưa chuyên gia 'dỏm' nhập cảnh trái phép

Nữ giám đốc công ty ở Đà Nẵng bị bắt về hành vi tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.
Nữ giám đốc cấu kết người Trung Quốc đưa chuyên gia 'dỏm' vào Việt Nam

Nữ giám đốc cấu kết người Trung Quốc đưa chuyên gia 'dỏm' vào Việt Nam

Bắt giám đốc công ty tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép

Bắt giám đốc công ty tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép

Bắt nữ giám đốc giúp người Trung Quốc nhập cảnh trái phép dưới vỏ 'chuyên gia'

Bắt nữ giám đốc giúp người Trung Quốc nhập cảnh trái phép dưới vỏ 'chuyên gia'

Thêm một giám đốc bị bắt vì tiếp tay đưa chuyên gia 'dỏm' nhập cảnh trái phép

Thêm một giám đốc bị bắt vì tiếp tay đưa chuyên gia 'dỏm' nhập cảnh trái phép

Bắt thêm 2 đối tượng trong đường dây đưa người nước ngoài nhập cảnh trái phép theo diện 'chuyên gia'

Bắt thêm 2 đối tượng trong đường dây đưa người nước ngoài nhập cảnh trái phép theo diện 'chuyên gia'

Vụ đưa người nước ngoài nhập cảnh ở Đà Nẵng: Bắt thêm 2 đối tượng

Vụ đưa người nước ngoài nhập cảnh ở Đà Nẵng: Bắt thêm 2 đối tượng

Hai cô gái tại Đà Nẵng bị bắt vì đưa chuyên gia 'rởm' vào Việt Nam

Hai cô gái tại Đà Nẵng bị bắt vì đưa chuyên gia 'rởm' vào Việt Nam

Bắt 2 đối tượng đưa người nước ngoài mạo danh chuyên gia nhập cảnh trái phép

Bắt 2 đối tượng đưa người nước ngoài mạo danh chuyên gia nhập cảnh trái phép

Tin mới về đường dây đưa chuyên gia 'rởm' vào Đà Nẵng

Tin mới về đường dây đưa chuyên gia 'rởm' vào Đà Nẵng

Hai bị can đưa chuyên gia dỏm nhập cảnh trái phép

Hai bị can đưa chuyên gia dỏm nhập cảnh trái phép

Đà Nẵng: Bắt thêm 2 đối tượng dính đến đường dây nhập cảnh trái phép dưới mác chuyên gia

Đà Nẵng: Bắt thêm 2 đối tượng dính đến đường dây nhập cảnh trái phép dưới mác chuyên gia

Đà Nẵng: Bắt thêm hai đối tượng trong đường dây đưa người Hàn Quốc nhập cảnh trái phép

Đà Nẵng: Bắt thêm hai đối tượng trong đường dây đưa người Hàn Quốc nhập cảnh trái phép

2 cô gái tiếp tay cho chuyên gia 'dỏm' nhập cảnh trái phép

2 cô gái tiếp tay cho chuyên gia 'dỏm' nhập cảnh trái phép

Bắt thêm 2 người liên quan đường dây tổ chức đưa người nước ngoài nhập cảnh trái phép tại Đà Nẵng

Bắt thêm 2 người liên quan đường dây tổ chức đưa người nước ngoài nhập cảnh trái phép tại Đà Nẵng

Nữ nhân viên Hội người Hàn ' tiếp tay' nhập cảnh trái phép

Nữ nhân viên Hội người Hàn ' tiếp tay' nhập cảnh trái phép

Ngăn chặn hành vi nhập cảnh 'đội lốt' chuyên gia

Ngăn chặn hành vi nhập cảnh 'đội lốt' chuyên gia

Bắt thêm 2 đối tượng liên quan đường dây đưa người nước ngoài nhập cảnh trái phép

Bắt thêm 2 đối tượng liên quan đường dây đưa người nước ngoài nhập cảnh trái phép

Tổ chức, tiếp tay đưa người nhập cảnh trái phép 'đội lốt' chuyên gia bị án tù ra sao?

Tổ chức, tiếp tay đưa người nhập cảnh trái phép 'đội lốt' chuyên gia bị án tù ra sao?

Bắt giám đốc lập 2 công ty bảo lãnh người nước ngoài nhập cảnh trái phép

Bắt giám đốc lập 2 công ty bảo lãnh người nước ngoài nhập cảnh trái phép

Bắt giám đốc công ty liên quan đến các đường dây tổ chức cho người nước ngoài nhập cảnh trái phép Việt Nam

Bắt giám đốc công ty liên quan đến các đường dây tổ chức cho người nước ngoài nhập cảnh trái phép Việt Nam

Đà Nẵng: Bắt thêm 2 người trong đường dây tổ chức nhập cảnh trái phép

Đà Nẵng: Bắt thêm 2 người trong đường dây tổ chức nhập cảnh trái phép

Đà Nẵng: Bắt tạm giam giám đốc đưa người nước ngoài nhập cảnh trái phép

Đà Nẵng: Bắt tạm giam giám đốc đưa người nước ngoài nhập cảnh trái phép

Đà Nẵng: Bắt thêm giám đốc công ty trong đường dây người nước ngoài nhập cảnh trái phép

Đà Nẵng: Bắt thêm giám đốc công ty trong đường dây người nước ngoài nhập cảnh trái phép

Bắt thêm một giám đốc giúp sức cho chuyên gia 'dỏm' nhập cảnh trái phép Việt Nam

Bắt thêm một giám đốc giúp sức cho chuyên gia 'dỏm' nhập cảnh trái phép Việt Nam

Bắt thêm 2 đối tượng vụ đưa người nước ngoài nhập cảnh với mác 'chuyên gia'

Bắt thêm 2 đối tượng vụ đưa người nước ngoài nhập cảnh với mác 'chuyên gia'

Đường dây chuyên gia 'dởm' nhập cảnh trái phép: Bắt thêm một giám đốc

Đường dây chuyên gia 'dởm' nhập cảnh trái phép: Bắt thêm một giám đốc

Bắt giám đốc lập 2 công ty bảo lãnh người nước ngoài nhập cảnh trái phép

Bắt giám đốc lập 2 công ty bảo lãnh người nước ngoài nhập cảnh trái phép

Bắt giám đốc công ty đưa 'chuyên gia dỏm' nhập cảnh trái phép

Bắt giám đốc công ty đưa 'chuyên gia dỏm' nhập cảnh trái phép

Thêm 1 giám đốc tiếp tay nhập cảnh trái phép bị bắt

Thêm 1 giám đốc tiếp tay nhập cảnh trái phép bị bắt