Hà Nội yêu cầu 4 bệnh viện tiếp nhận điều trị bệnh nhân Covid-19

Hà Nội yêu cầu 4 bệnh viện tiếp nhận điều trị bệnh nhân Covid-19

4 bệnh viện là Bắc Thăng Long, Đức Giang, Thanh Nhàn, Hà Đông thực hiện việc tiếp nhận điều trị bệnh nhân...
Chỉ đạo khẩn 4 bệnh viện của Hà Nội tiếp nhận điều trị bệnh nhân COVID-19

Chỉ đạo khẩn 4 bệnh viện của Hà Nội tiếp nhận điều trị bệnh nhân COVID-19

Hà Nội yêu cầu 4 bệnh viện tiếp nhận điều trị bệnh nhân COVID-19

Hà Nội yêu cầu 4 bệnh viện tiếp nhận điều trị bệnh nhân COVID-19

Bốn bệnh viện của Hà Nội tiếp nhận điều trị bệnh nhân COVID-19

Bốn bệnh viện của Hà Nội tiếp nhận điều trị bệnh nhân COVID-19

Các bệnh viện Bắc Thăng Long, Đức Giang, Thanh Nhàn, Hà Đông tiếp nhận điều trị bệnh nhân COVID-19

Các bệnh viện Bắc Thăng Long, Đức Giang, Thanh Nhàn, Hà Đông tiếp nhận điều trị bệnh nhân COVID-19

Thâm nhập khu vực cách ly đặc biệt của BV Thanh Nhàn sau khi xuất hiện ca mắc COVID-19

Thâm nhập khu vực cách ly đặc biệt của BV Thanh Nhàn sau khi xuất hiện ca mắc COVID-19

Bệnh viện Thanh Nhàn kiểm soát dịch an toàn sau khi ghi nhận ca Covid-19

Bệnh viện Thanh Nhàn siết chặt phòng dịch sau khi ghi nhận 1 nữ nhân viên mắc COVID-19

Bệnh viện Thanh Nhàn siết chặt phòng dịch sau khi ghi nhận 1 nữ nhân viên mắc COVID-19

Chưa phát hiện F1 sau ca dương tính COVID-19 tại bệnh viện Thanh Nhàn

Chưa phát hiện F1 sau ca dương tính COVID-19 tại bệnh viện Thanh Nhàn

Ghi nhận một trường hợp dương tính tại Bệnh viện Thanh Nhàn

Ghi nhận một trường hợp dương tính tại Bệnh viện Thanh Nhàn

Bệnh viện Thanh Nhàn chưa phát hiện trường hợp F1 liên quan đến ca Covid-19

Bệnh viện Thanh Nhàn chưa phát hiện trường hợp F1 liên quan đến ca Covid-19

Hà Nội: Một nhân viên tại Bệnh viện Thanh Nhàn nhiễm Covid-19

Hà Nội: Một nhân viên tại Bệnh viện Thanh Nhàn nhiễm Covid-19

Ca dương tính ở BV Thanh Nhàn làm việc tại Khu điều trị bệnh nhân COVID-19

Ca dương tính ở BV Thanh Nhàn làm việc tại Khu điều trị bệnh nhân COVID-19

Hà Nội: Nữ nhân viên vệ sinh Bệnh viện Thanh Nhàn dương tính SARS-CoV-2

Hà Nội: Nữ nhân viên vệ sinh Bệnh viện Thanh Nhàn dương tính SARS-CoV-2

Nhân viên vệ sinh Bệnh viện Thanh Nhàn dương tính SARS-CoV-2

Nhân viên vệ sinh Bệnh viện Thanh Nhàn dương tính SARS-CoV-2

Hà Nội: Phát hiện một nhân viên Bệnh viện Thanh Nhàn dương tính SARS-CoV-2

Hà Nội: Phát hiện một nhân viên Bệnh viện Thanh Nhàn dương tính SARS-CoV-2

Bệnh viện Thanh Nhàn chưa tiến hành phong tỏa, cách ly y tế

Bệnh viện Thanh Nhàn chưa tiến hành phong tỏa, cách ly y tế

Một nhân viên vệ sinh ở Bệnh viện Thanh Nhàn dương tính Covid-19

Một nhân viên vệ sinh ở Bệnh viện Thanh Nhàn dương tính Covid-19

Một nhân viên vệ sinh BV Thanh Nhàn (Hà Nội) dương tính SARS-CoV-2

Một nhân viên vệ sinh BV Thanh Nhàn (Hà Nội) dương tính SARS-CoV-2

Nữ nhân viên vệ sinh Bệnh viện Thanh Nhàn, Hà Nội dương tính SARS-CoV-2

Nữ nhân viên vệ sinh Bệnh viện Thanh Nhàn, Hà Nội dương tính SARS-CoV-2

Hà Nội ghi nhận ca mắc COVID-19 thứ 5 trong ngày là nhân viên vệ sinh Bệnh viện Thanh Nhàn

Hà Nội ghi nhận ca mắc COVID-19 thứ 5 trong ngày là nhân viên vệ sinh Bệnh viện Thanh Nhàn

Một nhân viên tại Bệnh viện Thanh Nhàn nhiễm Covid-19

Một nhân viên tại Bệnh viện Thanh Nhàn nhiễm Covid-19

Nhân viên vệ sinh Bệnh viện Thanh Nhàn dương tính với nCoV

Nhân viên vệ sinh Bệnh viện Thanh Nhàn dương tính với nCoV

Phát hiện nữ nhân viên vệ sinh tại Bệnh viện Thanh Nhàn dương tính với SARS-CoV-2

Phát hiện nữ nhân viên vệ sinh tại Bệnh viện Thanh Nhàn dương tính với SARS-CoV-2