'Cháu cứ có thai rồi cưới, nhà bác không có tiền chữa đẻ đâu'

'Cháu cứ có thai rồi cưới, nhà bác không có tiền chữa đẻ đâu'

Dù có tổ chức đám cưới tôi cũng chưa muốn có con ngay vì công việc quá bận rộn. Mẹ chồng lại có suy nghĩ...