QUẢNG NAM: NĂNG SUẤT LÚA ĐẠT TRÊN 60 TẠ/HA

QUẢNG NAM: NĂNG SUẤT LÚA ĐẠT TRÊN 60 TẠ/HA

Còn tại Quảng Nam, nông dân trên địa bàn tỉnh cơ bản đã thu hoạch xong lúa vụ đông xuân 2020 – 2021. Nhìn...
Vạn Ninh: Thu hoạch khoảng 3.040 ha lúa đông xuân

Vạn Ninh: Thu hoạch khoảng 3.040 ha lúa đông xuân