8 bài học và 10 lưu ý để giữ bệnh viện an toàn trước dịch Covid-19

8 bài học và 10 lưu ý để giữ bệnh viện an toàn trước dịch Covid-19

Sau hơn 20 ngày, thành phố Hồ Chí Minh lại xuất hiện ca nhiễm Covid-19 trong cộng đồng (BN4514). Người này...
Bắc Ninh: Gần 300 ca Covid-19, Bộ Y tế điều Bệnh viện Bạch Mai hỗ trợ khẩn

Bắc Ninh: Gần 300 ca Covid-19, Bộ Y tế điều Bệnh viện Bạch Mai hỗ trợ khẩn

Hà Tĩnh: Tăng cường triển khai các biện pháp phòng và kiểm soát COVID-19

Hà Tĩnh: Tăng cường triển khai các biện pháp phòng và kiểm soát COVID-19

Cách giữ an toàn khi đến bệnh viện

Cách giữ an toàn khi đến bệnh viện

Kịch bản cho những tình huống xấu

Kịch bản cho những tình huống xấu

Phòng chống dịch Covid-19: Coi xét nghiệm là nhiệm vụ trọng tâm

Phòng chống dịch Covid-19: Coi xét nghiệm là nhiệm vụ trọng tâm

Không để phòng tuyến chống dịch thành nơi lây nhiễm dịch

Không để phòng tuyến chống dịch thành nơi lây nhiễm dịch

Bộ Y tế xây dựng kịch bản 30.000 người mắc Covid-19

Bộ Y tế xây dựng kịch bản 30.000 người mắc Covid-19

Bộ Y tế chỉ thị tổ chức thực hiện giãn cách trong bệnh viện

Bộ Y tế chỉ thị tổ chức thực hiện giãn cách trong bệnh viện

Bộ Y tế yêu cầu giãn cách trong bệnh viện, hạn chế người nhà vào thăm

Bộ Y tế yêu cầu giãn cách trong bệnh viện, hạn chế người nhà vào thăm

Bộ Y tế chỉ thị xây dựng kịch bản khi có 30.000 ca mắc COVID-19

Bộ Y tế chỉ thị xây dựng kịch bản khi có 30.000 ca mắc COVID-19

Bộ Y tế Chỉ thị tăng cường phòng, chống và kiểm soát dịch COVID-19

Bộ Y tế Chỉ thị tăng cường phòng, chống và kiểm soát dịch COVID-19

Đã kiểm soát được ổ dịch COVID-19 tại 2 bệnh viện trung ương

Đã kiểm soát được ổ dịch COVID-19 tại 2 bệnh viện trung ương

Phòng chống dịch Covid-19: Chuyển từ thế phòng ngự sang chủ động tiến công

Phòng chống dịch Covid-19: Chuyển từ thế phòng ngự sang chủ động tiến công

Chủ động ứng phó và xử lý dịch COVID-19 trong tình huống khẩn cấp

Chủ động ứng phó và xử lý dịch COVID-19 trong tình huống khẩn cấp

Các địa phương phải xây dựng nhiều phương án ứng phó dịch Covid-19

Các địa phương phải xây dựng nhiều phương án ứng phó dịch Covid-19

Ứng phó với COVID-19: Chuẩn bị những kịch bản xấu nhất để điều xấu nhất không xảy ra

Ứng phó với COVID-19: Chuẩn bị những kịch bản xấu nhất để điều xấu nhất không xảy ra

Thứ trưởng Bộ Y tế: Dịch COVID-19 tại Việt Nam diễn biến hết sức nghiêm trọng

Thứ trưởng Bộ Y tế: Dịch COVID-19 tại Việt Nam diễn biến hết sức nghiêm trọng

Chủ động ứng phó với dịch trong tình huống khẩn cấp

Chủ động ứng phó với dịch trong tình huống khẩn cấp

BV Nhi TƯ: Giảm một nửa bệnh nhân, xây dựng kịch bản phong tỏa toàn bộ BV

BV Nhi TƯ: Giảm một nửa bệnh nhân, xây dựng kịch bản phong tỏa toàn bộ BV

Bệnh viện Nhi Trung ương giảm một nửa bệnh nhân đến khám để chống dịch Covid-19

Bệnh viện Nhi Trung ương giảm một nửa bệnh nhân đến khám để chống dịch Covid-19

Bệnh viện Nhi Trung ương giảm một nửa bệnh nhân đến khám để chống dịch COVID-19

Bệnh viện Nhi Trung ương giảm một nửa bệnh nhân đến khám để chống dịch COVID-19