Cố đứng chụp ảnh giữa dòng nước xiết, 2 cô gái bị cuốn trôi

Hai cô gái bị nước cuốn trôi vì cố đứng giữa đập tràn của một con sông nước chảy xiết để chụp ảnh.

Đứng giữa dòng nước chụp ảnh, 2 cô gái bị cuốn trôi