Kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 của nhân viên Bộ Tài nguyên và Môi trường

Kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 của nhân viên Bộ Tài nguyên và Môi trường

Nhân viên bị ho, sốt của Bộ Tài nguyên và Môi trường qua xét nghiệm khẳng định bằng phương pháp PCR đã có...
Đà Nẵng xét nghiệm Covid-19 cho công nhân

Đà Nẵng xét nghiệm Covid-19 cho công nhân

Lấy mẫu xét nghiệm toàn bộ người làm việc tại các khu công nghiệp ở Đà Nẵng

Lấy mẫu xét nghiệm toàn bộ người làm việc tại các khu công nghiệp ở Đà Nẵng

Đà Nẵng triển khai xét nghiệm SARS-CoV-2 cho người lao động

Đà Nẵng triển khai xét nghiệm SARS-CoV-2 cho người lao động

Đà Nẵng: Tiếp tục xét nghiệm SARS-CoV-2 cho trên 52.300 lao động

Đà Nẵng: Tiếp tục xét nghiệm SARS-CoV-2 cho trên 52.300 lao động

Đà Nẵng: Xét nghiệm SARS-CoV-2 cho hơn 65 ngàn lao động

Đà Nẵng: Xét nghiệm SARS-CoV-2 cho hơn 65 ngàn lao động

Đà Nẵng xét nghiệm SARS-CoV-2 cho toàn bộ công nhân KCN

Đà Nẵng xét nghiệm SARS-CoV-2 cho toàn bộ công nhân KCN

Xét nghiệm SARS-CoV-2 diện rộng tại TP Hải Dương

Xét nghiệm SARS-CoV-2 diện rộng tại TP Hải Dương

Điện Biên tổ chức 43 điểm lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 phục vụ bầu cử

Điện Biên tổ chức 43 điểm lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 phục vụ bầu cử

Hải Dương xét nghiệm SARS-COV-2 cho gần 40 nghìn người tham gia tổ bầu cử

Hải Dương xét nghiệm SARS-COV-2 cho gần 40 nghìn người tham gia tổ bầu cử

Hỗ trợ xét nghiệm SARS-CoV-2 tại khu công nghiệp

Hỗ trợ xét nghiệm SARS-CoV-2 tại khu công nghiệp

Quảng Ninh xét nghiệm SARS-CoV-2 cho gần 40.000 cán bộ làm công tác bầu cử

Quảng Ninh xét nghiệm SARS-CoV-2 cho gần 40.000 cán bộ làm công tác bầu cử

Các địa phương giáp ranh với Bắc Giang triển khai ngay lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2 cho thành viên tổ bầu cử

Các địa phương giáp ranh với Bắc Giang triển khai ngay lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2 cho thành viên tổ bầu cử

Toàn bộ doanh nghiệp KCN Vĩnh Phúc xét nghiệm SARS-CoV-2

Toàn bộ doanh nghiệp KCN Vĩnh Phúc xét nghiệm SARS-CoV-2

ĐÀ NẴNG: XÉT NGHIỆM DIỆN RỘNG CHO 80.000 HỘ GIA ĐÌNH

ĐÀ NẴNG: XÉT NGHIỆM DIỆN RỘNG CHO 80.000 HỘ GIA ĐÌNH

Thêm một ca dương tính với SARS-CoV-2 ở Thái Bình

Thêm một ca dương tính với SARS-CoV-2 ở Thái Bình

Quảng Nam xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2 cho ứng cử viên đại biểu HĐND các cấp

Quảng Nam xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2 cho ứng cử viên đại biểu HĐND các cấp

Bộ Y tế quyết liệt nâng cao năng lực xét nghiệm SARS-CoV-2 ở khu vực Đồng bằng sông Cửu Long

Bộ Y tế quyết liệt nâng cao năng lực xét nghiệm SARS-CoV-2 ở khu vực Đồng bằng sông Cửu Long

Long An có thêm một cơ sở xét nghiệm SARS-CoV-2

Long An có thêm một cơ sở xét nghiệm SARS-CoV-2

Xét nghiệm COVID-19 cho toàn bộ nhân viên làm việc tại Tổng cục QLTT

Xét nghiệm COVID-19 cho toàn bộ nhân viên làm việc tại Tổng cục QLTT

Quảng Ninh tiến hành xét nghiệm cho gần 21.000 người từ dịp nghỉ lễ đến nay

Quảng Ninh tiến hành xét nghiệm cho gần 21.000 người từ dịp nghỉ lễ đến nay

2.000 nhân viên ở sân bay Đà Nẵng xét nghiệm COVID-19

2.000 nhân viên ở sân bay Đà Nẵng xét nghiệm COVID-19