1.184 người về từ Bệnh viện K âm tính lần 1 với virus SARS-CoV-2

1.184 người về từ Bệnh viện K âm tính lần 1 với virus SARS-CoV-2

Theo kết quả rà soát mới nhất, Hà Tĩnh có 1.232 người đi từ Bệnh viện K trở về, tất cả đều đã được lấy mẫu...
Một bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện K tự chuyển vào TP Hồ Chí Minh tiếp tục chữa bệnh

Một bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện K tự chuyển vào TP Hồ Chí Minh tiếp tục chữa bệnh

Bệnh nhân ở Bệnh viện K (Hà Nội) vào Bệnh viện Ung Bướu TP Hồ Chí Minh khám không khai báo trung thực

Bệnh nhân ở Bệnh viện K (Hà Nội) vào Bệnh viện Ung Bướu TP Hồ Chí Minh khám không khai báo trung thực

Một người từng điều trị tại BV K không khai báo khi vào TP.HCM

Một người từng điều trị tại BV K không khai báo khi vào TP.HCM

TP.HCM: Phát hiện 1 người khai gian dối để vào bệnh viện khám

TP.HCM: Phát hiện 1 người khai gian dối để vào bệnh viện khám

Tìm phương án sớm giải tỏa cách ly 2 bệnh viện lớn

Tìm phương án sớm giải tỏa cách ly 2 bệnh viện lớn

Mục tiêu kép!

Định kỳ 7 ngày phải xét nghiệm cho nhân viên y tế ở những nơi có nguy cơ

Định kỳ 7 ngày phải xét nghiệm cho nhân viên y tế ở những nơi có nguy cơ

Hình ảnh đoàn xe cấp cứu chở 500 bệnh nhân và người nhà ở bệnh viện K đến khu cách ly

Định kỳ 7 ngày phải xét nghiệm cho nhân viên y tế ở những nơi có nguy cơ

Định kỳ 7 ngày phải xét nghiệm cho nhân viên y tế ở những nơi có nguy cơ

Hình ảnh đoàn xe cấp cứu chở 500 bệnh nhân và người nhà ở bệnh viện K đến khu cách ly

Hình ảnh đoàn xe cấp cứu chở 500 bệnh nhân và người nhà ở bệnh viện K đến khu cách ly

Hai bệnh viện lớn tuyến Trung ương nỗ lực điều trị trong điều kiện cách ly

Hai bệnh viện lớn tuyến Trung ương nỗ lực điều trị trong điều kiện cách ly

Áp lực tại hai bệnh viện tuyến trung ương đang bị cách ly

Chuyển 500 bệnh nhân và người nhà từ Bệnh viện K sang nơi mới

Chuyển 500 bệnh nhân và người nhà từ Bệnh viện K sang nơi mới

Lương y trong thành trì bị phong tỏa

Lương y trong thành trì bị phong tỏa

Chuyển 500 bệnh nhân và người nhà ra khỏi Bệnh viện K

Chuyển 500 bệnh nhân và người nhà ra khỏi Bệnh viện K

19 y bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai liên quan ca Covid-19 đã âm tính lần 2

19 y bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai liên quan ca Covid-19 đã âm tính lần 2

Bệnh viện K chuyển 500 bệnh nhân và người nhà đến khu cách ly

Bệnh viện K chuyển 500 bệnh nhân và người nhà đến khu cách ly

Chuyển 500 bệnh nhân và người nhà tại Bệnh viện K đến khu cách ly nhằm đảm bảo giãn cách

Chuyển 500 bệnh nhân và người nhà tại Bệnh viện K đến khu cách ly nhằm đảm bảo giãn cách

Bệnh viện K vận chuyển 500 người bệnh, người nhà đến nơi cách ly đảm bảo giãn cách

Bệnh viện K vận chuyển 500 người bệnh, người nhà đến nơi cách ly đảm bảo giãn cách

500 bệnh nhân và người nhà tại bệnh viện K được chuyển đến khu cách ly đảm bảo giãn cách

500 bệnh nhân và người nhà tại bệnh viện K được chuyển đến khu cách ly đảm bảo giãn cách

Bệnh viện K chuyển 500 bệnh nhân và người nhà đến nơi cách ly

Bệnh viện K chuyển 500 bệnh nhân và người nhà đến nơi cách ly

'Bệnh viện K cơ bản khống chế được dịch'

'Bệnh viện K cơ bản khống chế được dịch'

Các bệnh nhân ung thư của BV K sẽ được điều trị thế nào?

Các bệnh nhân ung thư của BV K sẽ được điều trị thế nào?