COVID-19: Lập rào chắn ven Hồ Tây để tránh tụ tập đông người

COVID-19: Lập rào chắn ven Hồ Tây để tránh tụ tập đông người

Công an phường Xuân La đã làm rào chắn khu vực Tây Hồ không cho phép người dân tập thể dục, tránh hiện...
'Tôi tập thể dục có làm ảnh hưởng đến ai?'

'Tôi tập thể dục có làm ảnh hưởng đến ai?'