Quyết liệt dập dịch tại Bắc Giang và Bắc Ninh

Quyết liệt dập dịch tại Bắc Giang và Bắc Ninh

Bàn các biện pháp cấp bách để khống chế dịch ở Bắc Giang và Bắc Ninh

Bàn các biện pháp cấp bách để khống chế dịch ở Bắc Giang và Bắc Ninh

Chống dịch phải đặt trong tình trạng trực chiến

Chống dịch phải đặt trong tình trạng trực chiến

Kêu gọi người dân thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: Mỗi người an toàn thì cả nước mới an toàn

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: Mỗi người an toàn thì cả nước mới an toàn

Nguy cơ cao dịch bệnh xâm nhập cộng đồng ở Bắc Ninh, Bắc Giang

Nguy cơ cao dịch bệnh xâm nhập cộng đồng ở Bắc Ninh, Bắc Giang

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: Cộng đồng đã có mầm bệnh, phải sẵn sàng 'trực chiến'

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: Cộng đồng đã có mầm bệnh, phải sẵn sàng 'trực chiến'

Trong cộng đồng đã có mầm bệnh, phải sẵn sàng 'trực chiến'

Trong cộng đồng đã có mầm bệnh, phải sẵn sàng 'trực chiến'

Tăng cường năng lực xét nghiệm hơn nữa, đẩy nhanh tốc độ truy vết

Tăng cường năng lực xét nghiệm hơn nữa, đẩy nhanh tốc độ truy vết

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: Toàn hệ thống luôn đặt trong tình trạng 'trực chiến'

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: Toàn hệ thống luôn đặt trong tình trạng 'trực chiến'

Các KCN, nhà máy, xí nghiệp phải thực hiện nghiêm quy định 5K

Các KCN, nhà máy, xí nghiệp phải thực hiện nghiêm quy định 5K

PTT Vũ Đức Đam: 'Cả hệ thống trực chiến vì mầm bệnh đã có trong cộng đồng'

PTT Vũ Đức Đam: 'Cả hệ thống trực chiến vì mầm bệnh đã có trong cộng đồng'

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: Toàn hệ thống luôn đặt trong tình trạng 'trực chiến'

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: Toàn hệ thống luôn đặt trong tình trạng 'trực chiến'

Phó thủ tướng: 'Trong cộng đồng có mầm bệnh, phải sẵn sàng trực chiến'

Phó thủ tướng: 'Trong cộng đồng có mầm bệnh, phải sẵn sàng trực chiến'

Trong cộng đồng đã có mầm bệnh, phải sẵn sàng 'trực chiến'

Trong cộng đồng đã có mầm bệnh, phải sẵn sàng 'trực chiến'

Không để dịch bệnh lây lan, làm đứt gãy chuỗi sản xuất

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chỉ đạo: Tập trung cao kiểm soát dịch tại các khu công nghiệp

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chỉ đạo: Tập trung cao kiểm soát dịch tại các khu công nghiệp

PTT Vũ Đức Đam: Tránh tình trạng thấy nguy cơ có dịch, cho công nhân trở về địa phương

PTT Vũ Đức Đam: Tránh tình trạng thấy nguy cơ có dịch, cho công nhân trở về địa phương

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: 'Không để dịch bệnh lây lan trong các khu công nghiệp'

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: 'Không để dịch bệnh lây lan trong các khu công nghiệp'

COVID-19: Việt Nam chưa cần giãn cách xã hội

COVID-19: Việt Nam chưa cần giãn cách xã hội

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: Chưa cần giãn cách xã hội

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: Chưa cần giãn cách xã hội

'Việt Nam như cánh đồng trũng, phải bao đê cho chặt'

'Việt Nam như cánh đồng trũng, phải bao đê cho chặt'

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: Chưa cần thiết thực hiện giãn cách xã hội

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: Chưa cần thiết thực hiện giãn cách xã hội

Xiết chặt kỷ cương, không chủ quan trong phòng, chống dịch

Xiết chặt kỷ cương, không chủ quan trong phòng, chống dịch

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: Chúng ta kiên định 'mục tiêu kép'

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: Chúng ta kiên định 'mục tiêu kép'

Phó thủ tướng: Chưa cần thiết giãn cách xã hội

Phó thủ tướng: Chưa cần thiết giãn cách xã hội

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: Chưa cần thiết thực hiện giãn cách xã hội

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: Chưa cần thiết thực hiện giãn cách xã hội

Đến thời điểm này vẫn chưa cần thiết thực hiện giãn cách xã hội

Đến thời điểm này vẫn chưa cần thiết thực hiện giãn cách xã hội

'Chiến lược chống dịch là xuyên suốt, không thay đổi'

'Chiến lược chống dịch là xuyên suốt, không thay đổi'

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: Chưa đến mức phải giãn cách xã hội

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: Chưa đến mức phải giãn cách xã hội

Phó Thủ tướng: Chưa cần biện pháp mạnh hơn trong chống dịch

Phó Thủ tướng: Chưa cần biện pháp mạnh hơn trong chống dịch