Mỹ bắn 30 phát súng cảnh báo cảnh báo khi bị tàu Iran quấy rối

Mỹ bắn 30 phát súng cảnh báo cảnh báo khi bị tàu Iran quấy rối

Cảnh sát biển Mỹ đã phải bắn 30 phát súng cảnh báo khi bị các tàu Iran quấy rối trên eo biển Hormuz, nói...

Mỹ công bố video bắn 30 phát đạn cảnh cáo tàu Iran

Mỹ công bố video Iran đụng độ nhóm tàu chiến ở eo biển Hormuz

Mỹ công bố video Iran đụng độ nhóm tàu chiến ở eo biển Hormuz

Mỹ công bố video vụ bắn cảnh cáo tàu Iran

Mỹ công bố video vụ bắn cảnh cáo tàu Iran

Mỹ đưa bằng chứng nóng, Iran nói không sai tại Hormuz

Mỹ đưa bằng chứng nóng, Iran nói không sai tại Hormuz

Mỹ và Iran lại xung đột trên biển

Mỹ và Iran lại xung đột trên biển

Tàu chiến Mỹ bắn cảnh cáo tàu Iran tại eo biển Hormuz

Tàu chiến Mỹ bắn cảnh cáo tàu Iran tại eo biển Hormuz

Căng thẳng Mỹ-Iran: Nóng ngoài vòng đàm phán hạt nhân

Căng thẳng Mỹ-Iran: Nóng ngoài vòng đàm phán hạt nhân

Xem video tàu Iran và tàu Mỹ đối đầu nhau trên Vịnh Ba Tư

Xem video tàu Iran và tàu Mỹ đối đầu nhau trên Vịnh Ba Tư

Iran khẳng định đã cảnh báo tàu hải quân Mỹ trước khi va chạm ở Eo biển Hormuz

Iran khẳng định đã cảnh báo tàu hải quân Mỹ trước khi va chạm ở Eo biển Hormuz

Tàu Mỹ và Iran lại chạm trán trên Eo biển Hormuz

Tàu Mỹ và Iran lại chạm trán trên Eo biển Hormuz

Tàu tuần duyên Mỹ bắn 30 phát cảnh cáo xuồng máy của Iran

Tàu tuần duyên Mỹ bắn 30 phát cảnh cáo xuồng máy của Iran

Tàu tuần tra Mỹ nổ súng cảnh cáo khi chạm trán với tàu Iran

Tàu tuần tra Mỹ nổ súng cảnh cáo khi chạm trán với tàu Iran

Xuồng tấn công Iran kẹp gọng kìm tàu Mỹ tại Hormuz

Xuồng tấn công Iran kẹp gọng kìm tàu Mỹ tại Hormuz

Bị tàu Iran 'quấy rối', chiến hạm Mỹ bắn 30 phát súng cảnh cáo

Bị tàu Iran 'quấy rối', chiến hạm Mỹ bắn 30 phát súng cảnh cáo

Tàu Mỹ nổ hàng chục phát súng cảnh cáo tàu quân sự Iran

Tàu Mỹ nổ hàng chục phát súng cảnh cáo tàu quân sự Iran

Chiến hạm Mỹ nổ liên tục 30 phát súng cảnh cáo Iran

Chiến hạm Mỹ nổ liên tục 30 phát súng cảnh cáo Iran

Tàu chiến Mỹ bắn cảnh cáo tàu Iran ở eo biển Hormuz

Tàu chiến Mỹ bắn cảnh cáo tàu Iran ở eo biển Hormuz

Lại xảy ra căng thẳng giữa Mỹ, Iran ở Eo biển Hormuz

Lại xảy ra căng thẳng giữa Mỹ, Iran ở Eo biển Hormuz

Bị tàu Iran 'áp sát nguy hiểm', chiến hạm Mỹ bắn 30 phát súng

Bị tàu Iran 'áp sát nguy hiểm', chiến hạm Mỹ bắn 30 phát súng

Bị loạt xuồng Iran áp sát, tàu Mỹ nổ hàng chục phát súng cảnh báo

Bị loạt xuồng Iran áp sát, tàu Mỹ nổ hàng chục phát súng cảnh báo

Mỹ bắn cảnh cáo 13 tàu chiến Iran áp sát nguy hiểm

Mỹ bắn cảnh cáo 13 tàu chiến Iran áp sát nguy hiểm

Tuần duyên Mỹ nổ 30 phát súng khi tàu hải quân Iran áp sát quá gần

Tuần duyên Mỹ nổ 30 phát súng khi tàu hải quân Iran áp sát quá gần

Tàu Mỹ bắn 30 phát súng cảnh cáo khi bị tàu Iran áp sát

Tàu Mỹ bắn 30 phát súng cảnh cáo khi bị tàu Iran áp sát

Tàu chiến Mỹ nã 30 phát đạn cảnh cáo Iran ở eo biển Hormuz

Tàu chiến Mỹ nã 30 phát đạn cảnh cáo Iran ở eo biển Hormuz

Tàu tuần duyên Mỹ nổ 30 phát đạn cảnh cáo tàu Iran

Tàu tuần duyên Mỹ nổ 30 phát đạn cảnh cáo tàu Iran

Chạm trán trên biển, tàu Mỹ cảnh cáo tàu Iran với hàng chục phát đạn

Chạm trán trên biển, tàu Mỹ cảnh cáo tàu Iran với hàng chục phát đạn

Chiến hạm Mỹ nổ 30 phát súng khi bị nhiều tàu Iran áp sát

Chiến hạm Mỹ nổ 30 phát súng khi bị nhiều tàu Iran áp sát