Bắc Ninh tạm dừng sử dụng lao động đến từ Bắc Giang

Bắc Ninh tạm dừng sử dụng lao động đến từ Bắc Giang

Ban Quản lý các Khu công nghiệp Bắc Ninh vừa có văn bản yêu cầu các cơ sở sản xuất và doanh nghiệp trong...
Các khu công nghiệp tại Bắc Ninh tạm dừng sử dụng lao động đến từ Bắc Giang

Các khu công nghiệp tại Bắc Ninh tạm dừng sử dụng lao động đến từ Bắc Giang

Bắc Ninh 3 bệnh nhân COVID -19 phải thở máy

Bắc Ninh 3 bệnh nhân COVID -19 phải thở máy

Cuộc sống bên trong khu vực cách ly COVID-19 ở ổ dịch Thuận Thành, Bắc Ninh

Cuộc sống bên trong khu vực cách ly COVID-19 ở ổ dịch Thuận Thành, Bắc Ninh

13 ca mắc Covid-19 tại Bắc Ninh tiên lượng nặng

13 ca mắc Covid-19 tại Bắc Ninh tiên lượng nặng

13 bệnh nhân Covid-19 tại Bắc Ninh tiên lượng nặng, 3 người phải thở máy

13 bệnh nhân Covid-19 tại Bắc Ninh tiên lượng nặng, 3 người phải thở máy

Bắc Ninh thêm 30 ca dương tính với SARS-CoV-2, Thuận Thành vẫn là điểm nóng

Bắc Ninh thêm 30 ca dương tính với SARS-CoV-2, Thuận Thành vẫn là điểm nóng

Bắc Ninh: 11 ca mắc mới, toàn tỉnh có tổng số 192 ca mắc COVID-19

Bắc Ninh: 11 ca mắc mới, toàn tỉnh có tổng số 192 ca mắc COVID-19

Bắc Ninh, đến ngày 15/5 ghi nhận 30 ca mắc mới, vùng dịch Thuận Thành 18 ca

Bắc Ninh, đến ngày 15/5 ghi nhận 30 ca mắc mới, vùng dịch Thuận Thành 18 ca

NÓNG: Thêm hàng chục ca dương tính SARS-CoV-2 mới ở Bắc Ninh

NÓNG: Thêm hàng chục ca dương tính SARS-CoV-2 mới ở Bắc Ninh

Bắc Ninh phát hiện thêm 21 ca dương tính với SARS-CoV-2

Bắc Ninh phát hiện thêm 21 ca dương tính với SARS-CoV-2

Thuận Thành, Bắc Ninh ghi nhận thêm 10 ca dương tính với SARS-CoV-2

Thuận Thành, Bắc Ninh ghi nhận thêm 10 ca dương tính với SARS-CoV-2

Ngày 13/5, Bắc Ninh thêm 10 ca dương tính SARS-CoV-2 ở huyện Thuận Thành

Ngày 13/5, Bắc Ninh thêm 10 ca dương tính SARS-CoV-2 ở huyện Thuận Thành

Bắc Ninh dốc toàn lực để dập dịch ở Thuận Thành

Bắc Ninh dốc toàn lực để dập dịch ở Thuận Thành

Bên trong vùng cách ly xã hội huyện Thuận Thành, Bắc Ninh

Bên trong vùng cách ly xã hội huyện Thuận Thành, Bắc Ninh