Triển khai đề án ứng dụng công nghệ cao của Israel vào sản xuất

Triển khai đề án ứng dụng công nghệ cao của Israel vào sản xuất

Theo Sở NN-PTNT, kế hoạch thực hiện Đề án nghiên cứu khả thi về phát triển bền vững nông nghiệp ứng dụng...

Thu từ dịch vụ môi trường rừng đạt gần 17,6 tỷ đồng/năm