Cầu đường sắt xuyên biển dài nhất thế giới

Cầu đường sắt xuyên biển dài nhất thế giới

Tuyến đường sắt dài 88 km nối thành phố Phúc Châu và đảo Bình Đàm ở Trung Quốc vừa chính thức đi vào hoạt...
Những tuyến đường sắt dài nhất trên thế giới

Những tuyến đường sắt dài nhất trên thế giới