UAE cấm hành khách từ 4 nước Nam Á nhập cảnh

UAE cấm hành khách từ 4 nước Nam Á nhập cảnh

Các Tiểu vương quốc Ả-rập Thống nhất chỉ chấp nhận xét nghiệm Covid-19 trong khoảng thời gian 48 giờ trước...