Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng và khát vọng được cống hiến cho mảnh đất Kon Tum

Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng và khát vọng được cống hiến cho mảnh đất Kon Tum

Trong 5 ngày từ 10-14/5, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng đã tiếp xúc cử tri để...
Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng: Bảo vệ giá trị thiên nhiên chính là mở 'cánh cửa' cho phát triển du lịch bền vững

Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng: Bảo vệ giá trị thiên nhiên chính là mở 'cánh cửa' cho phát triển du lịch bền vững

Cử tri tâm đắc với Chương trình hành động của Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng

Cử tri tâm đắc với Chương trình hành động của Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng

Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng: 'Tình yêu làm đất lạ hóa quê hương'

Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng: 'Tình yêu làm đất lạ hóa quê hương'

Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng: 'Phải xứng đáng là người đại biểu ưu tú của nhân dân'

Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng: 'Phải xứng đáng là người đại biểu ưu tú của nhân dân'

Cử tri tỉnh Kon Tum: Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng đã nói 'đúng' và 'trúng' những khó khăn, tồn tại của địa phương

Cử tri tỉnh Kon Tum: Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng đã nói 'đúng' và 'trúng' những khó khăn, tồn tại của địa phương

Cử tri Kon Tum mong muốn Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng trúng cử đại biểu Quốc hội

Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng: 'Thực hiện cho được phương châm hứa đi đôi với làm'

Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng: 'Thực hiện cho được phương châm hứa đi đôi với làm'

Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng: 'Đã hứa với cử tri cái gì thì phải nỗ lực hết sức để thực hiện, không phải hứa xong rồi để đó'

Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng: 'Đã hứa với cử tri cái gì thì phải nỗ lực hết sức để thực hiện, không phải hứa xong rồi để đó'

Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng: 'Muốn thực hiện chương trình hành động tốt thì phải có cái tâm và khát vọng'

Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng: 'Muốn thực hiện chương trình hành động tốt thì phải có cái tâm và khát vọng'

Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng: 'Nếu làm đại biểu Quốc hội, tôi ý thức được mình phải là người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của cử tri'

Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng: 'Nếu làm đại biểu Quốc hội, tôi ý thức được mình phải là người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của cử tri'