Phát hiện 2 xác cá voi quý hiếm bị kẹt vào thân tàu chiến Australia

Phát hiện 2 xác cá voi quý hiếm bị kẹt vào thân tàu chiến Australia

Tàu khu trục của Australia được cho là đã va chạm và gây ra cái chết của hai cá thể cá voi vây, loài đang...