Dòng trạng thái nghẹn ngào về mẹ của nghệ sĩ Chí Trung

Dòng trạng thái nghẹn ngào về mẹ của nghệ sĩ Chí Trung

'Mẹ tôi mất rồi, năm 2017. 'Ngày của Mẹ' - Tôi chỉ biết thắp hương!'- nghệ sĩ Chí Trung nghẹn ngào.