Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ làm việc với Ban Dân nguyện

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ làm việc với Ban Dân nguyện

Ngày 17- 5, tại Hà Nội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã có buổi làm việc với Ban Dân nguyện thuộc Ủy...
Chủ tịch Quốc hội: Quan tâm hơn nữa công tác 'hậu' giám sát, đeo bám đến cùng

Chủ tịch Quốc hội: Quan tâm hơn nữa công tác 'hậu' giám sát, đeo bám đến cùng

Uy tín của Quốc hội trong lòng cử tri ngày càng cao lên

Uy tín của Quốc hội trong lòng cử tri ngày càng cao lên

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ làm việc với Ban Dân nguyện

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ làm việc với Ban Dân nguyện

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ: Đảm bảo công khai, minh bạch, khắc phục tính nửa vời trong công tác dân nguyện

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ: Đảm bảo công khai, minh bạch, khắc phục tính nửa vời trong công tác dân nguyện

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ: Không để dịch Covid-19 lây nhiễm trong bầu cử

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ: Không để dịch Covid-19 lây nhiễm trong bầu cử

Chủ tịch Quốc hội dự hội nghị bảo đảm an ninh, trật tự ngày bầu cử

Chủ tịch Quốc hội dự hội nghị bảo đảm an ninh, trật tự ngày bầu cử

Chủ tịch Quốc hội:Có người hứa nhiều nhưng không thực hiện

Chủ tịch Quốc hội:Có người hứa nhiều nhưng không thực hiện

CHỦ TỊCH QUỐC HỘI LÀM VIỆC VỚI BAN THƯỜNG VỤ THÀNH ỦY HẢI PHÒNG

CHỦ TỊCH QUỐC HỘI LÀM VIỆC VỚI BAN THƯỜNG VỤ THÀNH ỦY HẢI PHÒNG

Sẽ sớm ban hành hướng dẫn bầu cử trong thời điểm dịch Covid-19

Sẽ sớm ban hành hướng dẫn bầu cử trong thời điểm dịch Covid-19

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng

Chủ tịch Quốc hội: Truy đến cùng nếu có đơn thư

Chủ tịch Quốc hội: Truy đến cùng nếu có đơn thư

Sẽ giám sát đại biểu Quốc hội 'hứa rất nhiều' nhưng không làm, chỉ biết đến kỳ đi họp

Sẽ giám sát đại biểu Quốc hội 'hứa rất nhiều' nhưng không làm, chỉ biết đến kỳ đi họp

Đại biểu đi họp cũng không đủ thì làm sao thực hiện được lời hứa với dân?

Đại biểu đi họp cũng không đủ thì làm sao thực hiện được lời hứa với dân?

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử tại Hải Phòng

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử tại Hải Phòng

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ: 'Làm việc nước là hy sinh, là phấn đấu'

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ: 'Làm việc nước là hy sinh, là phấn đấu'

Chủ tịch Quốc hội: 'Đại biểu Quốc hội phải hoạt động theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại'

Chủ tịch Quốc hội: 'Đại biểu Quốc hội phải hoạt động theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại'

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ: Hứa sẽ sát cánh, đồng hành với cử tri và nhân dân

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ: Hứa sẽ sát cánh, đồng hành với cử tri và nhân dân

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ: Quốc hội sẽ tháo gỡ vướng mắc về đất đai trong năm 2022

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ: Quốc hội sẽ tháo gỡ vướng mắc về đất đai trong năm 2022

Chủ tịch Quốc hội vận động bầu cử tại quận Dương Kinh, Hải Phòng

Chủ tịch Quốc hội vận động bầu cử tại quận Dương Kinh, Hải Phòng

Tiếp tục sửa đổi, bổ sung một số chính sách pháp luật về y tế

Tiếp tục sửa đổi, bổ sung một số chính sách pháp luật về y tế

Chủ tịch Quốc hội vận động bầu cử tại quận Dương Kinh, Hải Phòng

Chủ tịch Quốc hội vận động bầu cử tại quận Dương Kinh, Hải Phòng

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ: Luôn gần dân, sát dân

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ: Luôn gần dân, sát dân

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ vận động bầu cử tại Hải Phòng

Ngồi phòng lạnh làm luật sẽ không sát thực tế, không lắng nghe được người dân

Ngồi phòng lạnh làm luật sẽ không sát thực tế, không lắng nghe được người dân

Chủ tịch Quốc hội tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử tại Hải Phòng

Chủ tịch Quốc hội tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử tại Hải Phòng

Phản ánh trung thực, kịp thời, giải quyết đến cùng kiến nghị của cử tri

Phản ánh trung thực, kịp thời, giải quyết đến cùng kiến nghị của cử tri

Chủ tịch Quốc hội và các ứng cử viên tiếp xúc cử tri tại Thành phố Hải Phòng

Chủ tịch Quốc hội và các ứng cử viên tiếp xúc cử tri tại Thành phố Hải Phòng

Phản ánh trung thực, kịp thời, đeo bám đến cùng việc giải quyết kiến nghị của cử tri

Phản ánh trung thực, kịp thời, đeo bám đến cùng việc giải quyết kiến nghị của cử tri

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ: Nếu ngồi phòng lạnh để làm luật sẽ không sát thực

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ: Nếu ngồi phòng lạnh để làm luật sẽ không sát thực

CHỦ TỊCH QUỐC HỘI VƯƠNG ĐÌNH HUỆ TIẾP XÚC CỬ TRI, VẬN ĐỘNG BẦU CỬ TẠI TP.HẢI PHÒNG

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ: Quan trọng nhất là thực hiện hiệu quả chương trình hành động

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ: Quan trọng nhất là thực hiện hiệu quả chương trình hành động

Chủ tịch Quốc hội: Quốc hội sẽ xem xét, sửa đổi Luật Đất đai

Chủ tịch Quốc hội: Quốc hội sẽ xem xét, sửa đổi Luật Đất đai

Chủ tịch Quốc hội: Ngồi phòng máy lạnh làm luật và nghị quyết sẽ không sát thực tế

Chủ tịch Quốc hội: Ngồi phòng máy lạnh làm luật và nghị quyết sẽ không sát thực tế

Lời hứa của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ trước cử tri Hải Phòng

Lời hứa của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ trước cử tri Hải Phòng

Chủ tịch Quốc hội: Ngồi phòng máy lạnh làm luật thì không biết được dân muốn gì

Chủ tịch Quốc hội: Ngồi phòng máy lạnh làm luật thì không biết được dân muốn gì

Chủ tịch Quốc hội: 'Ngồi phòng lạnh làm luật, không biết dân muốn gì'

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp xúc cử tri tại huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng