Kết luận của Thủ tướng Phạm Minh Chính về công tác phòng, chống dịch Covid-19

Kết luận của Thủ tướng Phạm Minh Chính về công tác phòng, chống dịch Covid-19

Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại cuộc họp...
Xử lý người đứng đầu nếu để xảy ra dịch bệnh, trì trệ sản xuất do chủ quan

Xử lý người đứng đầu nếu để xảy ra dịch bệnh, trì trệ sản xuất do chủ quan

Chùm ảnh: Thủ tướng kiểm tra công tác phòng chống dịch tại biên giới Tây Nam

Chùm ảnh: Thủ tướng kiểm tra công tác phòng chống dịch tại biên giới Tây Nam

Thủ tướng: Đánh giặc COVID-19 là nhiệm vụ quan trọng nhất lúc này

Thủ tướng: Đánh giặc COVID-19 là nhiệm vụ quan trọng nhất lúc này

Thủ tướng: Xử lý người đứng đầu nếu để xảy ra dịch bệnh, trì trệ sản xuất do nguyên nhân chủ quan

Thủ tướng: Xử lý người đứng đầu nếu để xảy ra dịch bệnh, trì trệ sản xuất do nguyên nhân chủ quan

Thủ tướng kiểm tra công tác phòng chống dịch tại biên giới Tây Nam

Thủ tướng kiểm tra công tác phòng chống dịch tại biên giới Tây Nam

CHÙM ẢNH: Thủ tướng kiểm tra công tác phòng chống dịch tại biên giới Tây Nam

Thủ tướng: Tình hình rất phức tạp, nguy cơ dịch toàn quốc rất cao

Thủ tướng: Tình hình rất phức tạp, nguy cơ dịch toàn quốc rất cao

Thủ tướng: Xử lý người đứng đầu chủ quan để dịch diện rộng không thể tổ chức bầu cử

Thủ tướng: Xử lý người đứng đầu chủ quan để dịch diện rộng không thể tổ chức bầu cử

Phó Thủ tướng: Dự liệu tình huống xấu nhất để ứng phó

Phó Thủ tướng: Dự liệu tình huống xấu nhất để ứng phó

Thủ tướng: Nguy cơ dịch trên toàn quốc hiện hữu, phải cứng rắn hơn để ngăn chặn

Thủ tướng: Nguy cơ dịch trên toàn quốc hiện hữu, phải cứng rắn hơn để ngăn chặn

Thủ tướng yêu cầu chuẩn bị kịch bản có 3 vạn ca nhiễm COVID 19

Thủ tướng: Dứt khoát xử lý người đứng đầu nếu để xảy ra dịch bệnh diện rộng do nguyên nhân chủ quan

Thủ tướng: 'Nguy cơ dịch toàn quốc hiện hữu lắm rồi'

Thủ tướng: 'Nguy cơ dịch toàn quốc hiện hữu lắm rồi'

Thủ tướng chỉ đạo 8 nhiệm vụ trọng tâm phòng, chống dịch

Thủ tướng chỉ đạo 8 nhiệm vụ trọng tâm phòng, chống dịch

Dứt khoát xử lý người đứng đầu nếu để xảy ra dịch bệnh, trì trệ sản xuất do nguyên nhân chủ quan

Dứt khoát xử lý người đứng đầu nếu để xảy ra dịch bệnh, trì trệ sản xuất do nguyên nhân chủ quan

Thủ tướng triệu tập cuộc họp khẩn với 6 tỉnh biên giới Tây Nam về phòng, chống dịch

Thủ tướng triệu tập cuộc họp khẩn với 6 tỉnh biên giới Tây Nam về phòng, chống dịch

'Nguy cơ lây nhiễm dịch vào khu vực Tây Nam Bộ là rất lớn'

'Nguy cơ lây nhiễm dịch vào khu vực Tây Nam Bộ là rất lớn'

Thủ tướng họp khẩn với 6 tỉnh biên giới Tây Nam về diễn biến dịch bệnh Covid-19

Thủ tướng họp khẩn với 6 tỉnh biên giới Tây Nam về diễn biến dịch bệnh Covid-19

Thủ tướng họp khẩn với 6 tỉnh biên giới Tây Nam

Thủ tướng họp khẩn với 6 tỉnh biên giới Tây Nam

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính triệu tập cuộc họp khẩn với 6 tỉnh biên giới Tây Nam về phòng chống dịch

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính triệu tập cuộc họp khẩn với 6 tỉnh biên giới Tây Nam về phòng chống dịch

Thủ tướng Phạm Minh Chính và các Phó Thủ tướng có những nhiệm vụ gì theo phân công công tác mới?