Trắng đêm thực hiện Mệnh lệnh của Giám đốc CATP ở địa bàn có đông người nước ngoài nhất nhì Thủ đô

Trắng đêm thực hiện Mệnh lệnh của Giám đốc CATP ở địa bàn có đông người nước ngoài nhất nhì Thủ đô

Ngay sau khi Giám đốc CATP ra Mệnh lệnh 01 về tăng cường rà soát, kiểm tra tạm trú nhằm chủ động phát hiện,...