Long An: Nữ Phó Giám đốc Sở GD&ĐT tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội

Long An: Nữ Phó Giám đốc Sở GD&ĐT tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội

Đến nay tỉnh Long An cơ bản đã hoàn thành công tác chuẩn bị bầu cử. Tham gia ứng cử ĐBQH kỳ này bà Lê Thị...
Kỳ vọng vào bản lĩnh và đột phá của thế hệ đại biểu trẻ

Kỳ vọng vào bản lĩnh và đột phá của thế hệ đại biểu trẻ

Đà Nẵng: Tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử qua hình thức trực tuyến

Đà Nẵng: Tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử qua hình thức trực tuyến

Kịp thời phản ánh tâm tư, nguyện vọng của người dân

Kịp thời phản ánh tâm tư, nguyện vọng của người dân

Chương trình hành động của người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 thuộc Đơn vị Bầu cử số 05

Chương trình hành động của người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 thuộc Đơn vị Bầu cử số 05

'Tăng cường tham mưu giải pháp nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng'

'Tăng cường tham mưu giải pháp nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng'

Thực hiện chức năng giám sát việc thi hành chính sách, pháp luật, chất vấn có trọng tâm, trọng điểm

Thực hiện chức năng giám sát việc thi hành chính sách, pháp luật, chất vấn có trọng tâm, trọng điểm

Chương trình hành động của người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 thuộc Đơn vị Bầu cử số 01

Chương trình hành động của người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 thuộc Đơn vị Bầu cử số 01

Nữ ứng viên đại biểu Quốc hội luôn trăn trở với giáo dục miền núi

Nữ ứng viên đại biểu Quốc hội luôn trăn trở với giáo dục miền núi

Nắm bắt thực tiễn, phản ánh tâm tư nguyện vọng của cử tri một cách trung thực, trách nhiệm đến HĐND tỉnh

Nắm bắt thực tiễn, phản ánh tâm tư nguyện vọng của cử tri một cách trung thực, trách nhiệm đến HĐND tỉnh

Cam kết của các doanh nhân nếu tham gia nghị trường Quốc hội

Cam kết của các doanh nhân nếu tham gia nghị trường Quốc hội

Cử tri mong muốn các ứng cử viên thực hiện đúng chương trình hành động nếu trúng cử

Cử tri mong muốn các ứng cử viên thực hiện đúng chương trình hành động nếu trúng cử

Ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV tiếp xúc cử tri huyện Thường Tín: Gắn bó và thấu hiểu cơ sở

Ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV tiếp xúc cử tri huyện Thường Tín: Gắn bó và thấu hiểu cơ sở

'Làm được gì có lợi cho nhân dân thì cứ làm và phải làm'

'Làm được gì có lợi cho nhân dân thì cứ làm và phải làm'

'Tích cực nghiên cứu, đóng góp ý kiến có chất lượng vào các dự án luật của Quốc hội'

'Tích cực nghiên cứu, đóng góp ý kiến có chất lượng vào các dự án luật của Quốc hội'

Chương trình hành động của các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV trên địa bàn Hà Nội: Đơn vị bầu cử số 9

Chương trình hành động của các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV trên địa bàn Hà Nội: Đơn vị bầu cử số 9

Chương trình hành động của Thiếu tướng Lê Quang Đạo, ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV

Chương trình hành động của Thiếu tướng Lê Quang Đạo, ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV