10 nữ người mẫu được trả lương cao nhất thế giới

10 nữ người mẫu được trả lương cao nhất thế giới

Ngoài trình diễn trên sàn catwalk, phần lớn người mẫu kiếm thêm thu nhập từ hợp đồng quảng cáo hay kinh doanh.

Những người mẫu làm rơi giày trên sàn diễn