Đỗ Trịnh Hoài Nam mang hoa sen đầu hạ lên tà áo dài

Đỗ Trịnh Hoài Nam mang hoa sen đầu hạ lên tà áo dài

Lấy cảm hứng từ những mùa sen đầu hạ, NTK Đỗ Trịnh Hoài Nam thực hiện BST áo dài 'Liên Hoa' trên chất liệu...
Đưa quốc hoa ASEAN lên áo dài

Đưa quốc hoa ASEAN lên áo dài