Ấn Độ: Thêm nhiều bang áp đặt lệnh phong tỏa để phòng dịch

Ấn Độ: Thêm nhiều bang áp đặt lệnh phong tỏa để phòng dịch

Các lệnh phong tỏa và những hạn chế nghiêm ngặt khác đã chứng minh mang lại thành công trong việc ngăn chặn...
Ấn Độ phong tỏa bang Karnataka

Ấn Độ phong tỏa bang Karnataka