An Giang định hướng dài hơi cho xuất khẩu lao động

An Giang định hướng dài hơi cho xuất khẩu lao động

Nhằm tạo bước chuyển biến tích cực trong công tác đưa người lao động (NLĐ) đi làm việc ở nước ngoài theo...