Bắc Giang phát triển kỹ thuật mổ nội soi tại tuyến huyện: Tăng năng lực y tế cơ sở

Bắc Giang phát triển kỹ thuật mổ nội soi tại tuyến huyện: Tăng năng lực y tế cơ sở

Gần đây, để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao trong công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, trung tâm y tế các...
Bóc khối u buồng trứng khổng lồ

Bóc khối u buồng trứng khổng lồ