Hội chứng 'dựa hơi': Từ đâu mà có?

Hội chứng 'dựa hơi': Từ đâu mà có?

Mạng xã hội đột nhiên xôn xao bởi một video ghi lại cảnh một số kiện hàng được đóng vỏ hộp rượu ngoại với...
Mạo danh Bộ trưởng GTVT và những pha 'nhờ bóng quan lớn' nhận kết thảm

Mạo danh Bộ trưởng GTVT và những pha 'nhờ bóng quan lớn' nhận kết thảm

Bộ GTVT đuổi việc nhân viên mạo danh Bộ trưởng gửi hàng qua sân bay

Bộ GTVT đuổi việc nhân viên mạo danh Bộ trưởng gửi hàng qua sân bay

Sa thải nhân viên văn phòng mạo danh Bộ trưởng GTVT gửi bưu kiện ký gửi trên máy bay

Sa thải nhân viên văn phòng mạo danh Bộ trưởng GTVT gửi bưu kiện ký gửi trên máy bay

Chấm dứt hợp đồng người mạo danh Bộ trưởng giao thông gửi hàng

Chấm dứt hợp đồng người mạo danh Bộ trưởng giao thông gửi hàng

Cho thôi việc nhân viên gửi nhiều kiện hàng ghi 'Bộ trưởng Bộ GTVT'

Cho thôi việc nhân viên gửi nhiều kiện hàng ghi 'Bộ trưởng Bộ GTVT'

Nhân viên mạo danh Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải gửi hàng qua máy bay bị đuổi việc

Nhân viên mạo danh Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải gửi hàng qua máy bay bị đuổi việc

Vụ 'lô hàng ghi tên Bộ trưởng GTVT tại sân bay': Buộc thôi việc đối với nhân viên mạo danh

Vụ 'lô hàng ghi tên Bộ trưởng GTVT tại sân bay': Buộc thôi việc đối với nhân viên mạo danh

Bộ GTVT đuổi việc nhân viên mạo danh bộ trưởng

Bộ GTVT đuổi việc nhân viên mạo danh bộ trưởng

Vụ 'mượn danh' Bộ trưởng gửi rượu: Số phận nhân viên 'gan to mật lớn' thế nào?

Vụ 'mượn danh' Bộ trưởng gửi rượu: Số phận nhân viên 'gan to mật lớn' thế nào?

Chấm dứt hợp đồng nhân viên có lô hàng gắn tên 'Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải'

Chấm dứt hợp đồng nhân viên có lô hàng gắn tên 'Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải'

Sa thải nhân viên mạo danh Bộ trưởng GTVT gửi hàng

Sa thải nhân viên mạo danh Bộ trưởng GTVT gửi hàng

Sa thải nhân viên mạo danh Bộ trưởng GTVT gửi lô hàng tại sân bay

Sa thải nhân viên mạo danh Bộ trưởng GTVT gửi lô hàng tại sân bay

Chấm dứt hợp đồng lao động nhân viên mạo danh Bộ trưởng gửi hàng hóa qua đường hàng không

Chấm dứt hợp đồng lao động nhân viên mạo danh Bộ trưởng gửi hàng hóa qua đường hàng không

Chấm dứt hợp đồng nhân viên mạo danh Bộ trưởng GTVT

Chấm dứt hợp đồng nhân viên mạo danh Bộ trưởng GTVT

Chấm dứt hợp đồng nhân viên gây ảnh hưởng uy tín Bộ Giao thông Vận tải

Chấm dứt hợp đồng nhân viên gây ảnh hưởng uy tín Bộ Giao thông Vận tải

Nhân viên gửi nhiều kiện hàng ghi 'Bộ trưởng Bộ GTVT' bị thôi việc

Nhân viên gửi nhiều kiện hàng ghi 'Bộ trưởng Bộ GTVT' bị thôi việc

Chấm dứt hợp đồng nhân viên mạo danh Bộ trưởng GTVT gửi hàng

Chấm dứt hợp đồng nhân viên mạo danh Bộ trưởng GTVT gửi hàng

Nhân viên mạo danh Bộ trưởng GTVT gửi hành lý qua sân bay bị sa thải

Nhân viên mạo danh Bộ trưởng GTVT gửi hành lý qua sân bay bị sa thải

Bộ GTVT sa thải nhân viên 'mượn danh' bộ trưởng gửi rượu cho bạn

Bộ GTVT sa thải nhân viên 'mượn danh' bộ trưởng gửi rượu cho bạn

Chấm dứt hợp đồng với nhân viên gắn tên Bộ trưởng GTVT lên vỏ thùng rượu Macallan

Chấm dứt hợp đồng với nhân viên gắn tên Bộ trưởng GTVT lên vỏ thùng rượu Macallan

Sa thải nhân viên mạo danh Bộ trưởng GTVT gửi lô hàng tại sân bay

Sa thải nhân viên mạo danh Bộ trưởng GTVT gửi lô hàng tại sân bay

Mạo danh Bộ trưởng GTVT gửi các kiện hàng: Kết cục thế nào?

Mạo danh Bộ trưởng GTVT gửi các kiện hàng: Kết cục thế nào?

Bị 'mượn danh' gửi rượu, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể có quyền yêu cầu bồi thường

Bị 'mượn danh' gửi rượu, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể có quyền yêu cầu bồi thường

Một nhân viên tại Bộ Giao thông Vận tải mạo danh ông Nguyễn Văn Thể gửi rượu qua máy bay

Một nhân viên tại Bộ Giao thông Vận tải mạo danh ông Nguyễn Văn Thể gửi rượu qua máy bay

Hé lộ nơi làm việc của nhân viên 'mạo danh' Bộ trưởng GTVT gửi rượu qua máy bay

Hé lộ nơi làm việc của nhân viên 'mạo danh' Bộ trưởng GTVT gửi rượu qua máy bay

Kiện hàng ghi tên Bộ trưởng GTVT: 'Không phải của tôi'

Kiện hàng ghi tên Bộ trưởng GTVT: 'Không phải của tôi'

Bộ GTVT lên tiếng chính thức về lô hàng đi Tân Sơn Nhất gắn tên Bộ trưởng.

Bộ GTVT lên tiếng chính thức về lô hàng đi Tân Sơn Nhất gắn tên Bộ trưởng.

Mạo danh Bộ trưởng Giao thông Vận tải gửi hàng hóa tại sân bay

Mạo danh Bộ trưởng Giao thông Vận tải gửi hàng hóa tại sân bay

Bộ Giao thông Vận tải nói gì về lô hàng đi Tân Sơn Nhất gắn tên Bộ trưởng?

Bộ Giao thông Vận tải nói gì về lô hàng đi Tân Sơn Nhất gắn tên Bộ trưởng?

Mạo danh Bộ trưởng Bộ GTVT để gửi lô hàng tại sân bay Tân Sơn Nhất

Mạo danh Bộ trưởng Bộ GTVT để gửi lô hàng tại sân bay Tân Sơn Nhất

Sự thực kiện hàng ghi tên Bộ trưởng GTVT ở sân bay

Sự thực kiện hàng ghi tên Bộ trưởng GTVT ở sân bay

Nhân viên mạo danh gắn mác 'Bộ trưởng' để gửi hàng qua máy bay

Nhân viên mạo danh gắn mác 'Bộ trưởng' để gửi hàng qua máy bay

Đình chỉ nhân viên văn phòng Bộ GTVT 'mạo danh' bộ trưởng gửi rượu qua máy bay

Đình chỉ nhân viên văn phòng Bộ GTVT 'mạo danh' bộ trưởng gửi rượu qua máy bay

Xác định danh tính nhân viên gắn tên Bộ trưởng GTVT lên vỏ thùng rượu Macallan

Xác định danh tính nhân viên gắn tên Bộ trưởng GTVT lên vỏ thùng rượu Macallan

Mạo danh Bộ trưởng GTVT gửi hàng qua đường hàng không

Mạo danh Bộ trưởng GTVT gửi hàng qua đường hàng không