Nguyên tắc xác định người trúng cử

Nguyên tắc xác định người trúng cử

Kết quả bầu cử được tính trên số phiếu bầu hợp lệ, chỉ được công nhận khi có quá nửa tổng số cử tri trong...
Cử tri Huế diện cách ly tập trung tham gia bầu cử như thế nào?

Cử tri Huế diện cách ly tập trung tham gia bầu cử như thế nào?

Địa điểm niêm yết danh sách cử tri mang ý nghĩa lịch sử ở Hà Nội

Địa điểm niêm yết danh sách cử tri mang ý nghĩa lịch sử ở Hà Nội

Được bổ sung danh sách cử tri trước khi bỏ phiếu 24 tiếng

Được bổ sung danh sách cử tri trước khi bỏ phiếu 24 tiếng

Có được nhờ bỏ phiếu hộ khi đi cách ly tập trung?

Có được nhờ bỏ phiếu hộ khi đi cách ly tập trung?

Phú Thọ: Bảo đảm quyền bầu cử cho các cử tri đang bị tạm giữ, tạm giam

Phú Thọ: Bảo đảm quyền bầu cử cho các cử tri đang bị tạm giữ, tạm giam

Xác định quyền bỏ phiếu của cử tri đang thực hiện cách ly phòng dịch

Xác định quyền bỏ phiếu của cử tri đang thực hiện cách ly phòng dịch

Số lượng cử tri tăng

Đội tuyển Việt Nam tiến hành bầu cử tại trụ sở VFF

Nhiều cơ sở đại học sẵn sàng cho ngày hội bầu cử

Nhiều cơ sở đại học sẵn sàng cho ngày hội bầu cử

Các địa phương đảm bảo quyền bầu cử cho cử tri tại các khu cách ly

Các địa phương đảm bảo quyền bầu cử cho cử tri tại các khu cách ly

Hỏi – đáp về bầu cử

Hỏi – đáp về bầu cử

Việt kiều mang 2 quốc tịch có được tham gia bầu cử?

Việt kiều mang 2 quốc tịch có được tham gia bầu cử?

Những người tạm vắng ở nơi cư trú sẽ bầu cử như thế nào?

Những người tạm vắng ở nơi cư trú sẽ bầu cử như thế nào?

Đang tập trung đấu vòng loại World Cup, cầu thủ tuyển Việt Nam bầu cử thế nào?

Đang tập trung đấu vòng loại World Cup, cầu thủ tuyển Việt Nam bầu cử thế nào?

Đại tướng Tô Lâm: Đảm bảo an toàn bầu cử cho dù âm mưu phá hoại rất lớn

Đại tướng Tô Lâm: Đảm bảo an toàn bầu cử cho dù âm mưu phá hoại rất lớn

Người đi cách ly y tế tập trung bầu cử ở đâu?

Người đi cách ly y tế tập trung bầu cử ở đâu?

Quyền bầu cử của cử tri căn cứ thời gian cư trú

Quyền bầu cử của cử tri căn cứ thời gian cư trú

Cử tri là sinh viên có được ghi tên vào danh sách cử tri tại trường không?

Cử tri là sinh viên có được ghi tên vào danh sách cử tri tại trường không?

Giãn cách xã hội, cách ly y tế khiến danh sách cử tri biến động lớn

Giãn cách xã hội, cách ly y tế khiến danh sách cử tri biến động lớn

Dịch COVID-19 làm biến động danh sách cử tri một số khu vực

Dịch COVID-19 làm biến động danh sách cử tri một số khu vực

'Biến động khá lớn danh sách cử tri một số khu vực'

'Biến động khá lớn danh sách cử tri một số khu vực'

Cử tri đi lao động, không có mặt ở nơi cư trú sẽ bầu cử thế nào?

Cử tri đi lao động, không có mặt ở nơi cư trú sẽ bầu cử thế nào?

Cử tri là sinh viên, công nhân bỏ phiếu ở đâu?

Cử tri là sinh viên, công nhân bỏ phiếu ở đâu?

Cách thức ghi số Thẻ cử tri theo danh sách cử tri?

Cách thức ghi số Thẻ cử tri theo danh sách cử tri?

Đảm bảo quyền cử tri là sinh viên trong bối cảnh học trực tuyến

Đảm bảo quyền cử tri là sinh viên trong bối cảnh học trực tuyến

Hà Nội đảm bảo cử tri đi bỏ phiếu với tỉ lệ cao nhất

Cử tri là người di cư tự do, chưa đăng ký thường trú hoặc tạm trú tại địa phương thì có quyền tham gia bầu cử đại biểu ở cấp nào?

Cử tri là người di cư tự do, chưa đăng ký thường trú hoặc tạm trú tại địa phương thì có quyền tham gia bầu cử đại biểu ở cấp nào?

Sinh viên, công nhân có thể bỏ phiếu bầu cử tại nơi học tập, khu nhà ở được không?

Sinh viên, công nhân có thể bỏ phiếu bầu cử tại nơi học tập, khu nhà ở được không?

Việc điều chỉnh, bổ sung danh sách cử tri sau khi danh sách cử tri đã được lập và niêm yết được thực hiện như thế nào?

Việc điều chỉnh, bổ sung danh sách cử tri sau khi danh sách cử tri đã được lập và niêm yết được thực hiện như thế nào?

Người bị tâm thần có được ghi tên vào danh sách cử tri?

Người bị tâm thần có được ghi tên vào danh sách cử tri?

Lập danh sách cử tri ở những đơn vị thuộc lực lượng vũ trang như thế nào?

Lập danh sách cử tri ở những đơn vị thuộc lực lượng vũ trang như thế nào?

Việc lập danh sách cử tri được tiến hành như thế nào?

Việc lập danh sách cử tri được tiến hành như thế nào?