Về Mường Phăng thăm Sở chỉ huy chiến dịch Điện Biên Phủ

Về Mường Phăng thăm Sở chỉ huy chiến dịch Điện Biên Phủ

Sở chỉ huy chiến dịch Điện Biên Phủ tại xã Mường Phăng (thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên) - địa danh...
'Đánh thức' Đài quan sát chiến dịch Điện Biên Phủ

'Đánh thức' Đài quan sát chiến dịch Điện Biên Phủ