CHỦ TỊCH NƯỚC NGUYỄN XUÂN PHÚC: TINH THẦN ĐẠI ĐOÀN KẾT DÂN TỘC LUÔN LUÔN ĐƯỢC PHÁT HUY

CHỦ TỊCH NƯỚC NGUYỄN XUÂN PHÚC: TINH THẦN ĐẠI ĐOÀN KẾT DÂN TỘC LUÔN LUÔN ĐƯỢC PHÁT HUY

Đúng 07h sáng ngày 23/5, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng Phu nhân và các cử tri khu vực bỏ phiếu 041,...
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng phu nhân bỏ phiếu ở Củ Chi, TPHCM

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng phu nhân bỏ phiếu ở Củ Chi, TPHCM

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc bỏ lá phiếu đầu tiên tại huyện Củ Chi

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc bỏ lá phiếu đầu tiên tại huyện Củ Chi

Chủ tịch nước: 'Tự hào thực hiện nghĩa vụ công dân tại vùng đất Củ Chi anh hùng'

Chủ tịch nước: 'Tự hào thực hiện nghĩa vụ công dân tại vùng đất Củ Chi anh hùng'

Chủ tịch nước: Sẽ có Nghị quyết về xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền

Chủ tịch nước: Sẽ có Nghị quyết về xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc bỏ phiếu bầu cử tại TP Hồ Chí Minh

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc bỏ phiếu bầu cử tại TP Hồ Chí Minh

Chùm ảnh Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng dân Củ Chi bầu cử

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc bỏ phiếu bầu cử tại TP Hồ Chí Minh

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc bỏ phiếu bầu cử tại TP Hồ Chí Minh

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc bỏ phiếu bầu cử tại huyện Củ Chi, TP Hồ Chí Minh

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc bỏ phiếu bầu cử tại huyện Củ Chi, TP Hồ Chí Minh

Mọi quyền lực của chính quyền các cấp đều xuất phát từ quyền lợi của người dân, phục vụ người dân

Mọi quyền lực của chính quyền các cấp đều xuất phát từ quyền lợi của người dân, phục vụ người dân

Chủ tịch nước và phu nhân bỏ phiếu tại huyện Củ Chi

Chủ tịch nước và phu nhân bỏ phiếu tại huyện Củ Chi

Chủ tịch nước: Sẽ có Nghị quyết về xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền

Chủ tịch nước: Sẽ có Nghị quyết về xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc bầu cử tại TP Hồ Chí Minh

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc bầu cử tại TP Hồ Chí Minh

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc bỏ phiếu bầu cử tại huyện Củ Chi

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc bỏ phiếu bầu cử tại huyện Củ Chi

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng phu nhân bỏ phiếu bầu cử tại huyện Củ Chi

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng phu nhân bỏ phiếu bầu cử tại huyện Củ Chi

Giải quyết dứt điểm kiến nghị của cử tri

Giải quyết dứt điểm kiến nghị của cử tri

Chủ tịch nước tiếp xúc cử tri thành phố Hồ Chí Minh

Chủ tịch nước tiếp xúc cử tri thành phố Hồ Chí Minh

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu giải quyết dứt điểm dự án treo ở huyện Củ Chi

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu giải quyết dứt điểm dự án treo ở huyện Củ Chi

Đưa TPHCM phát triển trở thành hình mẫu của cả nước

Đưa TPHCM phát triển trở thành hình mẫu của cả nước

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp xúc cử tri tại TPHCM

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp xúc cử tri tại TPHCM

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp xúc cử tri huyện Củ Chi và Hóc Môn

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp xúc cử tri huyện Củ Chi và Hóc Môn

Chủ tịch nước tiếp xúc cử tri trực tuyến tại Hóc Môn và Củ Chi

Huyện Củ Chi có gì để được lên quận giai đoạn 2025-2030?

Huyện Củ Chi có gì để được lên quận giai đoạn 2025-2030?

Quan điểm phát triển thành phố phía tây TP.HCM của Chủ tịch nước

Quan điểm phát triển thành phố phía tây TP.HCM của Chủ tịch nước

Chủ tịch nước: 'TP.HCM phải là hòn ngọc tỏa sáng Viễn Đông'

Chủ tịch nước: 'TP.HCM phải là hòn ngọc tỏa sáng Viễn Đông'

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc: Thúc đẩy TPHCM thành hình mẫu, có sức cạnh tranh trong khu vực

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc: Thúc đẩy TPHCM thành hình mẫu, có sức cạnh tranh trong khu vực

Ứng viên tiếp xúc trực tuyến: Cách làm mới, không chỉ mùa dịch

Ứng viên tiếp xúc trực tuyến: Cách làm mới, không chỉ mùa dịch

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp xúc cử tri Thành phố Hồ Chí Minh

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp xúc cử tri Thành phố Hồ Chí Minh

Chủ tịch nước: Thành phố Hồ Chí Minh phải là nơi thu hút tài năng trong và ngoài nước

Chủ tịch nước: Thành phố Hồ Chí Minh phải là nơi thu hút tài năng trong và ngoài nước

Chủ tịch nước: Tiếp xúc cử tri để chính sách mang hơi thở cuộc sống

Chủ tịch nước: Thành phố Hồ Chí Minh phải là hình mẫu của cả nước

Chủ tịch nước: Thành phố Hồ Chí Minh phải là hình mẫu của cả nước

Chủ tịch nước tiếp xúc cử tri tại thành phố Hồ Chí Minh

Chủ tịch nước tiếp xúc cử tri tại thành phố Hồ Chí Minh

Cử tri TPHCM: 'Khi đại biểu ấn nút xin hãy nghĩ đến người dân'

Cử tri TPHCM: 'Khi đại biểu ấn nút xin hãy nghĩ đến người dân'