Nỗ lực làm tốt công tác xây dựng Đảng

Nỗ lực làm tốt công tác xây dựng Đảng

Là một trong những Đảng bộ đặc thù, phải đối mặt với nhiều khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, song...
Gieo 'hạt giống đỏ' ở doanh nghiệp ngoài nhà nước

Gieo 'hạt giống đỏ' ở doanh nghiệp ngoài nhà nước