ESOP: Cuộc chiến của cổ đông nhỏ lẻ

ESOP: Cuộc chiến của cổ đông nhỏ lẻ

Tại Việt Nam, hoạt động ESOP chỉ là phương án ném tiền từ túi này sang túi khác, nhưng tránh được thuế, và...
Chứng khoán SHS lên kế hoạch lãi giảm 10%, chào bán 104 triệu cổ phiếu giá 13.500 đồng/cp

Chứng khoán SHS lên kế hoạch lãi giảm 10%, chào bán 104 triệu cổ phiếu giá 13.500 đồng/cp

4 sếp DIC Corp hưởng quyền mua 92% cổ phiếu ESOP

4 sếp DIC Corp hưởng quyền mua 92% cổ phiếu ESOP

DIG sắp phát hành 15 triệu cổ phiếu ESOP với giá 15.000 đồng/cp

DIG sắp phát hành 15 triệu cổ phiếu ESOP với giá 15.000 đồng/cp

MSB phát hành 18 triệu cổ phiếu ESOP

MSB phát hành 18 triệu cổ phiếu ESOP

DIC Corp (DIG) dự kiến phát hành 15 triệu cổ phiếu ESOP, 4 lãnh cao cấp được mua 91,7% tổng lượng cổ phiếu

DIC Corp (DIG) dự kiến phát hành 15 triệu cổ phiếu ESOP, 4 lãnh cao cấp được mua 91,7% tổng lượng cổ phiếu

Cổ phiếu Đất Xanh lao dốc

Cổ phiếu Đất Xanh lao dốc

Quý III/2021, MSB dự kiến phát hành 18 triệu cổ phiếu ESOP với giá 10.000 đồng/CP

Quý III/2021, MSB dự kiến phát hành 18 triệu cổ phiếu ESOP với giá 10.000 đồng/CP

Sóng lớn tiền nhiều, sếp lớn hưởng lợi kép khoản thưởng trăm tỷ

Sóng lớn tiền nhiều, sếp lớn hưởng lợi kép khoản thưởng trăm tỷ

Đất Xanh lên kế hoạch có lãi 1.350 tỷ và phát hành 207 triệu cổ phiếu

Đất Xanh lên kế hoạch có lãi 1.350 tỷ và phát hành 207 triệu cổ phiếu

Lãnh đạo SSI mua 1/3 lượng cổ phiếu giá rẻ mới phát hành

Lãnh đạo SSI mua 1/3 lượng cổ phiếu giá rẻ mới phát hành

SSI sẽ trả hơn 649 tỷ đồng cổ tức năm 2020 vào ngày 15/7 tới

SSI sẽ trả hơn 649 tỷ đồng cổ tức năm 2020 vào ngày 15/7 tới

Techcombank phát hành hơn 6 triệu cổ phiếu ESOP

Techcombank phát hành hơn 6 triệu cổ phiếu ESOP

Techcombank phát hành hơn 6 triệu cổ phiếu ESOP giá 10.000 đồng

Techcombank phát hành hơn 6 triệu cổ phiếu ESOP giá 10.000 đồng

Techcombank sắp phát hành hơn 6 triệu cổ phiếu ESOP giá 10.000 đồng

Techcombank sắp phát hành hơn 6 triệu cổ phiếu ESOP giá 10.000 đồng

Techcombank phát hành 6 triệu cổ phiếu ESOP với giá 10.000 đồng/cp

Techcombank phát hành 6 triệu cổ phiếu ESOP với giá 10.000 đồng/cp

Techcombank phát hành hơn 6 triệu cổ phiếu ESOP để nâng vốn điều lệ

Techcombank phát hành hơn 6 triệu cổ phiếu ESOP để nâng vốn điều lệ

KDH trả cổ tức tiền mặt 10% và phát hành ESOP với giá 15.000 đồng/cp

KDH trả cổ tức tiền mặt 10% và phát hành ESOP với giá 15.000 đồng/cp

Khang Điền lên kế hoạch phát hành hơn 64 triệu cổ phiếu trả cổ tức và ESOP

Khang Điền lên kế hoạch phát hành hơn 64 triệu cổ phiếu trả cổ tức và ESOP

Khang Điền (KDH) dự kiến phát hành thêm 64,28 triệu cổ phiếu trả cổ tức và ESOP cho nhân viên

Khang Điền (KDH) dự kiến phát hành thêm 64,28 triệu cổ phiếu trả cổ tức và ESOP cho nhân viên

DWG dự kiến phát hành 1,2 triệu cổ phiếu ESOP

DWG dự kiến phát hành 1,2 triệu cổ phiếu ESOP

Masan Group sắp phát hành hơn 58 triệu cổ phiếu ESOP

Masan Group sắp phát hành hơn 58 triệu cổ phiếu ESOP

Các sếp Masan được mua 5,8 triệu cổ phiếu ESOP với giá bằng 1/10 thị giá

Các sếp Masan được mua 5,8 triệu cổ phiếu ESOP với giá bằng 1/10 thị giá

Nhân viên Masan sắp được mua cổ phiếu công ty với giá bằng 1/10

Nhân viên Masan sắp được mua cổ phiếu công ty với giá bằng 1/10