Bộ trưởng Hồ Đức Phớc gửi Thư chúc mừng nhân Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam

Bộ trưởng Hồ Đức Phớc gửi Thư chúc mừng nhân Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam

Nhân dịp kỷ niệm 96 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2021), thay mặt Ban Cán sự Đảng,...
Bộ trưởng Hồ Đức Phớc trúng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV với số phiếu bầu cao

Bộ trưởng Hồ Đức Phớc trúng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV với số phiếu bầu cao

Bộ trưởng Hồ Đức Phớc: Quản lý, điều hành ngân sách nhà nước chủ động, kịp thời

Bộ trưởng Hồ Đức Phớc: Quản lý, điều hành ngân sách nhà nước chủ động, kịp thời

Bộ trưởng Hồ Đức Phớc: 'Chính sách tài chính phải khơi thông nguồn lực, thúc đẩy sự phát triển'

Bộ trưởng Hồ Đức Phớc: 'Chính sách tài chính phải khơi thông nguồn lực, thúc đẩy sự phát triển'

Bộ trưởng Tài chính Hồ Đức Phớc kiêm thêm chức mới

Bộ trưởng Tài chính Hồ Đức Phớc kiêm thêm chức mới

Bộ trưởng Hồ Đức Phớc: Cần sớm có nghị định tháo gỡ vướng mắc trong tự chủ tài chính cho giáo dục

Bộ trưởng Hồ Đức Phớc: Cần sớm có nghị định tháo gỡ vướng mắc trong tự chủ tài chính cho giáo dục

Bộ trưởng Hồ Đức Phớc: Tập trung tháo gỡ vướng mắc về cơ chế tài chính cho giáo dục và đào tạo

Bộ trưởng Hồ Đức Phớc: Tập trung tháo gỡ vướng mắc về cơ chế tài chính cho giáo dục và đào tạo

Cử tri Bình Định đánh giá cao chương trình hành động của Bộ trưởng Hồ Đức Phớc

Cử tri Bình Định đánh giá cao chương trình hành động của Bộ trưởng Hồ Đức Phớc

Ưu tiên các vấn đề quốc kế dân sinh

Ưu tiên các vấn đề quốc kế dân sinh

Chùm ảnh: Bộ trưởng Hồ Đức Phớc hoàn thành chương trình tiếp xúc cử tri tại Bình Định

Bộ trưởng Tài chính hứa gì với cử tri Bình Định?

Bộ trưởng Tài chính hứa gì với cử tri Bình Định?

Bộ trưởng Hồ Đức Phớc hoàn thành chương trình tiếp xúc cử tri tại Bình Định

Bộ trưởng Hồ Đức Phớc hoàn thành chương trình tiếp xúc cử tri tại Bình Định

Tập trung giải quyết các khó khăn, vướng mắc liên quan đến đời sống của người dân

Tập trung giải quyết các khó khăn, vướng mắc liên quan đến đời sống của người dân

Cử tri kỳ vọng vào Bộ trưởng Hồ Đức Phớc

Cử tri kỳ vọng vào Bộ trưởng Hồ Đức Phớc

Cần quan tâm hơn nữa đến người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số

Cần quan tâm hơn nữa đến người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số

Bộ trưởng Hồ Đức Phớc: Nỗ lực thực hiện tốt nhiệm vụ người đại biểu của nhân dân

Bộ trưởng Hồ Đức Phớc: Nỗ lực thực hiện tốt nhiệm vụ người đại biểu của nhân dân

Cử tri huyện Vĩnh Thạnh (Bình Định): 'Chúng tôi rất kỳ vọng đối với Bộ trưởng Hồ Đức Phớc'

Cử tri huyện Vĩnh Thạnh (Bình Định): 'Chúng tôi rất kỳ vọng đối với Bộ trưởng Hồ Đức Phớc'

Bộ trưởng Bộ Tài chính tiếp xúc cử tri tại Bình Định

Bộ trưởng Bộ Tài chính tiếp xúc cử tri tại Bình Định

Bình Định sẽ phát huy được tiềm năng, lợi thế để phát triển

Bình Định sẽ phát huy được tiềm năng, lợi thế để phát triển

Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc: Thu hút các nguồn lực để thúc đẩy phát triển tỉnh Bình Định

Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc: Thu hút các nguồn lực để thúc đẩy phát triển tỉnh Bình Định

Bộ trưởng Hồ Đức Phớc: Bình Định sẽ 'cất cánh' một ngày không xa

Bộ trưởng Hồ Đức Phớc: Bình Định sẽ 'cất cánh' một ngày không xa

Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc tiếp xúc cử tri tại Bình Định

Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc tiếp xúc cử tri tại Bình Định

Chùm ảnh Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc tiếp xúc cử tri tại TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

Bộ trưởng Tài chính trao đổi nhiều băn khoăn về tài chính cho giáo dục

Bộ trưởng Tài chính trao đổi nhiều băn khoăn về tài chính cho giáo dục

Bộ trưởng Hồ Đức Phớc: Tập trung đảm bảo cân đối ngân sách

Bộ trưởng Hồ Đức Phớc: Tập trung đảm bảo cân đối ngân sách

Ưu tiên cân đối thu chi ngân sách, đảm bảo nguồn chi cho đầu tư phát triển

Ưu tiên cân đối thu chi ngân sách, đảm bảo nguồn chi cho đầu tư phát triển

Chùm ảnh: Bộ trưởng Hồ Đức Phớc tiếp xúc cử tri tại Đại học Quy Nhơn

Chùm ảnh: Bộ trưởng Hồ Đức Phớc tiếp xúc cử tri tại Đại học Quy Nhơn

Bộ trưởng Hồ Đức Phớc: Tháo gỡ những nút thắt, rào cản của sự phát triển

Bộ trưởng Hồ Đức Phớc: Tháo gỡ những nút thắt, rào cản của sự phát triển

Bộ trưởng Hồ Đức Phớc giải đáp thấu đáo nhiều kiến nghị của cử tri

Bộ trưởng Hồ Đức Phớc giải đáp thấu đáo nhiều kiến nghị của cử tri

Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc: Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của cử tri

Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc: Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của cử tri

'Ưu tiên xây dựng chính sách tài chính, thúc đẩy kinh tế vĩ mô phát triển bền vững'

'Ưu tiên xây dựng chính sách tài chính, thúc đẩy kinh tế vĩ mô phát triển bền vững'