Đà Nẵng xét nghiệm cho gần 80 nghìn đại diện hộ gia đình trước bầu cử

Đà Nẵng xét nghiệm cho gần 80 nghìn đại diện hộ gia đình trước bầu cử

Hôm nay, 18-5, TP Đà Nẵng bắt đầu xét nghiệm diện rộng cho các hộ gia đình trên toàn thành phố, nhằm phục...
Hà Nội sẵn sàng cho ngày hội bầu cử

Hà Nội sẵn sàng cho ngày hội bầu cử

XÂY DỰNG CÁC PHƯƠNG ÁN BẦU CỬ TRONG TÌNH HUỐNG CÓ DỊCH

XÂY DỰNG CÁC PHƯƠNG ÁN BẦU CỬ TRONG TÌNH HUỐNG CÓ DỊCH

Huyện Hoằng Hóa tăng cường phòng, chống dịch bảo đảm an toàn cho ngày bầu cử

Huyện Hoằng Hóa tăng cường phòng, chống dịch bảo đảm an toàn cho ngày bầu cử

Quận Đống Đa tập trung cao độ phòng, chống dịch để tổ chức thành công bầu cử

Quận Đống Đa tập trung cao độ phòng, chống dịch để tổ chức thành công bầu cử

Tổ chức bầu cử thích ứng với tình hình dịch COVID-19

Tổ chức bầu cử thích ứng với tình hình dịch COVID-19

Thanh Hóa: Hướng dẫn một số tình huống bầu cử do dịch COVID-19 có thể xảy ra trong cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và bầu cử Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

Thanh Hóa: Hướng dẫn một số tình huống bầu cử do dịch COVID-19 có thể xảy ra trong cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và bầu cử Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

Đa dạng hình thức vận động bầu cử

Đa dạng hình thức vận động bầu cử

Bầu cử thời Covid

Bầu cử thời Covid

Chuẩn bị, tổ chức bầu cử trong điều kiện phòng, chống dịch COVID-19

Chuẩn bị, tổ chức bầu cử trong điều kiện phòng, chống dịch COVID-19

BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2021-2026 (10/05)

BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2021-2026 (10/05)

ĐOÀN UBBC TỈNH KHÁNH HÒA KIỂM TRA CÔNG TÁC CHUẨN BỊ BẦU CỬ TẠI CAM RANH

ĐOÀN UBBC TỈNH KHÁNH HÒA KIỂM TRA CÔNG TÁC CHUẨN BỊ BẦU CỬ TẠI CAM RANH

BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2021-2026 (07/05)

BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2021-2026 (07/05)

BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2021-2026 (05/05)

BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2021-2026 (05/05)

BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2021-2026 (03/05)

BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2021-2026 (03/05)

Đà Nẵng xét nghiệm SARS-CoV-2 cho 10.000 cán bộ, nhân viên tham gia phục vụ bầu cử

Đà Nẵng xét nghiệm SARS-CoV-2 cho 10.000 cán bộ, nhân viên tham gia phục vụ bầu cử

Đà Nẵng xét nghiệm SARS-CoV-2 cho 10.000 người phục vụ bầu cử

Đà Nẵng xét nghiệm SARS-CoV-2 cho 10.000 người phục vụ bầu cử

Đà Nẵng xét nghiệm COVID-19 cho 10.000 người phục vụ bầu cử

Đà Nẵng xét nghiệm COVID-19 cho 10.000 người phục vụ bầu cử

Quảng Bình: Công tác bầu cử được tập trung triển khai đúng kế hoạch

Quảng Bình: Công tác bầu cử được tập trung triển khai đúng kế hoạch