Bầu cử lại là gì?

Bầu cử lại là gì?

Bạn đọc hỏi: Bầu cử lại là gì? Việc bầu cử lại được thực hiện như thế nào?
Những cử tri bỏ phiếu tại nơi 'đặc biệt'

Những cử tri bỏ phiếu tại nơi 'đặc biệt'

Toàn cảnh nơi bầu cử đặc biệt nhất Hà Nội

Toàn cảnh nơi bầu cử đặc biệt nhất Hà Nội

Bầu cử trong trại tạm giam

Bầu cử trong trại tạm giam

Học viên cai nghiện ma túy bỏ phiếu bầu cử, thực hiện quyền công dân của mình

Học viên cai nghiện ma túy bỏ phiếu bầu cử, thực hiện quyền công dân của mình

Hơn 2,66 triệu cử tri Thanh Hóa đi bầu cử

Hơn 2,66 triệu cử tri Thanh Hóa đi bầu cử

Cử tri ở Trại tạm giam Công an tỉnh Yên Bái, Hà Nam, Nghệ An hoàn thành bỏ phiếu

Công an tỉnh Thái Nguyên thực hiện quyền và nghĩa vụ của cử tri

Công an tỉnh Thái Nguyên thực hiện quyền và nghĩa vụ của cử tri

2,6 triệu cử tri Thanh Hóa bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp

2,6 triệu cử tri Thanh Hóa bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp

Nghệ An: Điểm bỏ phiếu đặc biệt tại trại tạm giam

Nghệ An: Điểm bỏ phiếu đặc biệt tại trại tạm giam

Hơn 1.000 người bị tạm giam, tạm giữ tại Thanh Hóa, An Giang hoàn thành bỏ phiếu

Hơn 1.000 người bị tạm giam, tạm giữ tại Thanh Hóa, An Giang hoàn thành bỏ phiếu

Hà Nội: Những 'cử tri đặc biệt' bỏ phiếu trong Trại tạm giam số 1

Hà Nội: Những 'cử tri đặc biệt' bỏ phiếu trong Trại tạm giam số 1

Hình ảnh bỏ phiếu trong nhà tạm giữ, trại giam ở Tây Nguyên

Cử tri Thanh Hóa rộn ràng ngày hội bầu cử

Cử tri Thanh Hóa rộn ràng ngày hội bầu cử

Cán bộ, chiến sĩ Công an thành phố Hà Nội đã hoàn thành nghĩa vụ công dân

Cán bộ, chiến sĩ Công an thành phố Hà Nội đã hoàn thành nghĩa vụ công dân

'Bỏ phiếu trong hoàn cảnh đặc biệt, tôi vẫn thấy vinh dự vì được thực hiện quyền công dân'

'Bỏ phiếu trong hoàn cảnh đặc biệt, tôi vẫn thấy vinh dự vì được thực hiện quyền công dân'

Hơn 2 nghìn cử tri tại Trại tạm giam số 1 Hà Nội bỏ phiếu bầu cử

Hơn 2 nghìn cử tri tại Trại tạm giam số 1 Hà Nội bỏ phiếu bầu cử

Sáng sớm 23/5, nhân dân Thủ đô hăng hái đi bầu cử

Sáng sớm 23/5, nhân dân Thủ đô hăng hái đi bầu cử

Việc bỏ phiếu được bắt đầu và kết thúc khi nào?

Việc bỏ phiếu được bắt đầu và kết thúc khi nào?

Hà Nội sẽ có 5.448.922 cử tri đi bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Hà Nội sẽ có 5.448.922 cử tri đi bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Quy định về thời gian tiến hành bỏ phiếu

Quy định về thời gian tiến hành bỏ phiếu

Việc bỏ phiếu được thực hiện liên tục từ 7 giờ sáng đến 7 giờ tối cùng ngày

Việc bỏ phiếu được thực hiện liên tục từ 7 giờ sáng đến 7 giờ tối cùng ngày

Hà Tĩnh: Phấn khởi, bất ngờ những lá phiếu cử tri sau song sắt

Hình ảnh trước Ngày bầu cử tại Trại giam Công an tỉnh Yên Bái

Hình ảnh trước Ngày bầu cử tại Trại giam Công an tỉnh Yên Bái

Info: Nguyên tắc và trình tự bỏ phiếu bầu cử

Info: Nguyên tắc và trình tự bỏ phiếu bầu cử

Tiền Giang: 8.400 cử tri bỏ phiếu bầu cử bằng thùng phiếu phụ

Tiền Giang: 8.400 cử tri bỏ phiếu bầu cử bằng thùng phiếu phụ

Công dân phải trực tiếp đi bầu cử, không được nhờ người khác bầu thay

Công dân phải trực tiếp đi bầu cử, không được nhờ người khác bầu thay

Khi nào thực hiện bầu cử thêm, bầu cử lại?

Khi nào thực hiện bầu cử thêm, bầu cử lại?

Bỏ phiếu bầu cử thế nào là hợp lệ, đúng luật?

Bỏ phiếu bầu cử thế nào là hợp lệ, đúng luật?

Bảo đảm quyền bầu cử cho các cử tri đang bị tạm giữ, tạm giam

Bảo đảm quyền bầu cử cho các cử tri đang bị tạm giữ, tạm giam

Xác định quyền bỏ phiếu của cử tri đang thực hiện cách ly

Xác định quyền bỏ phiếu của cử tri đang thực hiện cách ly

Bảo đảm quyền và nghĩa vụ cho các cử tri bị tạm giữ, tạm giam

Bảo đảm quyền và nghĩa vụ cho các cử tri bị tạm giữ, tạm giam

Người bị tạm giam, tạm giữ bỏ phiếu bầu cử thế nào?

Người bị tạm giam, tạm giữ bỏ phiếu bầu cử thế nào?

Cử tri có quyền chọn lựa bầu cử tại nơi cư trú hoặc nơi tạm trú

Cử tri có quyền chọn lựa bầu cử tại nơi cư trú hoặc nơi tạm trú

Cử tri nhờ người khác đi bầu cử thay có được không?

Cử tri nhờ người khác đi bầu cử thay có được không?