Giá phân bón tăng cao, nông dân gặp khó

Giá phân bón tăng cao, nông dân gặp khó

Vụ lúa đông xuân ở ĐBSCL được mùa được giá, nhưng vụ hè thu giá phân bón tăng liên tục đến nay chưa hạ...
Lãi đông xuân dốc vào hè thu vì giá phân bón tăng cao

Lãi đông xuân dốc vào hè thu vì giá phân bón tăng cao