Tại sao không ai biết dân số thực của Ấn Độ và Trung Quốc?

Tại sao không ai biết dân số thực của Ấn Độ và Trung Quốc?

Theo Google, Trung Quốc dẫn đầu dân số thế giới, chỉ hơn Ấn Độ 50 triệu người. Vậy số liệu đó đến từ đâu?
GIÀ HÓA DÂN SỐ - CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC

GIÀ HÓA DÂN SỐ - CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC