Chủ động rà soát, tập dượt kỹ càng các phương án bảo đảm công tác tổ chức bầu cử thành công

Chủ động rà soát, tập dượt kỹ càng các phương án bảo đảm công tác tổ chức bầu cử thành công

Như tin đã đưa, sáng nay, 18-5, tại Nhà Quốc hội, Hội đồng Bầu cử quốc gia tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn...
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ: Quyết tâm không có địa phương, đơn vị nào phải tổ chức bầu cử muộn

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ: Quyết tâm không có địa phương, đơn vị nào phải tổ chức bầu cử muộn

CHỦ TỊCH QUỐC HỘI LÀM VIỆC VỚI BAN DÂN NGUYỆN

CHỦ TỊCH QUỐC HỘI LÀM VIỆC VỚI BAN DÂN NGUYỆN

Chủ tịch Quốc hội: Giải quyết các vấn đề của dân sao cho thấu tình, đạt lý

Chủ tịch Quốc hội: Giải quyết các vấn đề của dân sao cho thấu tình, đạt lý

Giải quyết vấn đề người dân đặt ra phải thấu tình, đạt lý

Giải quyết vấn đề người dân đặt ra phải thấu tình, đạt lý

Thái độ, cách nhìn để giải quyết các vấn đề của người dân sao cho thấu tình đạt lý là điều quan trọng

Thái độ, cách nhìn để giải quyết các vấn đề của người dân sao cho thấu tình đạt lý là điều quan trọng

'Công tác dân nguyện góp phần phát huy hiệu quả nhiệm vụ giải quyết khiếu nại, tố cáo'

'Công tác dân nguyện góp phần phát huy hiệu quả nhiệm vụ giải quyết khiếu nại, tố cáo'

Vận hành trang tin đặc biệt về bầu cử

Vận hành trang tin đặc biệt về bầu cử

Chủ tịch Quốc hội vận động bầu cử tại quận Dương Kinh ở Hải Phòng

Chủ tịch Quốc hội vận động bầu cử tại quận Dương Kinh ở Hải Phòng

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ vận động bầu cử tại Hải Phòng

Gửi đi niềm hy vọng

Gửi đi niềm hy vọng

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp xúc cử tri tại Hải Phòng

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp xúc cử tri tại Hải Phòng

LÃNH ĐẠO QUỐC HỘI KIỂM TRA GIÁM SÁT CÔNG TÁC CHUẨN BỊ BẦU CỬ

LÃNH ĐẠO QUỐC HỘI KIỂM TRA GIÁM SÁT CÔNG TÁC CHUẨN BỊ BẦU CỬ

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp xúc cử tri tại TP Hải Phòng

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp xúc cử tri tại TP Hải Phòng

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử tại Hải Phòng

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử tại Hải Phòng

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử tại Hải Phòng

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử tại Hải Phòng

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ: Đem hết tâm huyết thực hiện đổi mới thành phố Cảng

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ: Đem hết tâm huyết thực hiện đổi mới thành phố Cảng

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp xúc cử tri tại TP Hải Phòng

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp xúc cử tri tại TP Hải Phòng

Chùm ảnh: Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp xúc cử tri thành phố Hải Phòng

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử tại Hải Phòng

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử tại Hải Phòng

Bố trí hòm phiếu phụ để dân bỏ phiếu

Bố trí hòm phiếu phụ để dân bỏ phiếu

Chủ tịch Quốc hội kiểm tra công tác bầu cử tại Tuyên Quang

Chủ tịch Quốc hội kiểm tra công tác bầu cử tại Tuyên Quang

Chủ tịch Quốc hội: Không thể để điểm bầu cử là nơi lây nhiễm Covid-19

Chủ tịch Quốc hội: Không thể để điểm bầu cử là nơi lây nhiễm Covid-19

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ làm việc tại Tuyên Quang

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ làm việc tại Tuyên Quang

Chủ tịch Quốc hội ấn tượng với tỷ lệ nữ ứng viên ĐBQH tỉnh Hà Giang

Chủ tịch Quốc hội ấn tượng với tỷ lệ nữ ứng viên ĐBQH tỉnh Hà Giang

Chủ tịch QH Vương Đình Huệ kiểm tra công tác bầu cử tại Tuyên Quang

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ kiểm tra công tác bầu cử tại Tuyên Quang

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ kiểm tra công tác bầu cử tại Tuyên Quang

CHỦ TỊCH QUỐC HỘI THĂM VÀ LÀM VIỆC VỀ CÔNG TÁC BẦU CỬ QUỐC HỘI TẠI HÀ GIANG

CHỦ TỊCH QUỐC HỘI THĂM VÀ LÀM VIỆC VỀ CÔNG TÁC BẦU CỬ QUỐC HỘI TẠI HÀ GIANG

Hà Giang cần bảo đảm quyền bầu cử của công dân theo quy định

Hà Giang cần bảo đảm quyền bầu cử của công dân theo quy định

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ kiểm tra công tác bầu cử tại tỉnh Hà Giang

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ kiểm tra công tác bầu cử tại tỉnh Hà Giang

'Ứng dụng công nghệ để tăng tương tác giữa người ứng cử với cử tri'

'Ứng dụng công nghệ để tăng tương tác giữa người ứng cử với cử tri'

Hoạt động của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tại Hà Giang

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ kiểm tra công tác bầu cử tại Hà Giang

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ kiểm tra công tác bầu cử tại Hà Giang

Văn phòng Quốc hội cần tiếp tục phối hợp, phục vụ tổ chức thành công cuộc bầu cử

Văn phòng Quốc hội cần tiếp tục phối hợp, phục vụ tổ chức thành công cuộc bầu cử

Chủ tịch QH Vương Đình Huệ làm việc với Văn phòng Quốc hội

Chủ tịch QH Vương Đình Huệ làm việc với Văn phòng Quốc hội

Chủ tịch Quốc hội: Chống lạm quyền trong thực hiện giám sát

Chủ tịch Quốc hội: Chống lạm quyền trong thực hiện giám sát

Đề xuất sớm có luật về nhà giáo

Đề xuất sớm có luật về nhà giáo